МАГІСТР

ПРОГРАМА ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Спеціальність Освітня програма Програми фахових вступних випробувань (ФВВ)
051 Економіка 2. Економіка довкілля і природних ресурсів Програма ФВВ
071 Облік і оподаткування 1. Облік і оподаткування Програма ФВВ
2. Фіскальне адміністрування та митна справа
072 Фінанси, банківська справа та страхування 1. Фінанси, банківська справа та страхування Програма ФВВ
2. Фінансовий менеджмент підприємств і установ
073 Менеджмент 1. Менеджмент Програма ФВВ
2. Управління фінансово-економічною безпекою Програма ФВВ
3. Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері Програма ФВВ
4. Управління персоналом та економіка праці Програма ФВВ
075 Маркетинг Маркетинг Програма ФВВ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Програма ФВВ
081 Право 1. Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) Посилання на ЗНО
2. Трудове право та правове забезпечення управлінської діяльності
3. Правове забезпечення підприємницької діяльності
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (ОПП) Програма ФВВ
Інженерія програмного забезпечення (ОНП)
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія (ОПП) Програма ФВВ
Комп’ютерна інженерія та промислова автоматизація (ОПП)
Комп’ютерна інженерія (ОНП)
125 Кібербезпека Кібербезпека Програма ФВВ
131 Прикладна механіка 1. Технології машинобудування (ОПП) Програма ФВВ
Технології машинобудування (ОНП)
2. Технології та устаткування зварювання (ОПП) Програма ФВВ
Технології та устаткування зварювання (ОНП)
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування (ОПП) Програма ФВВ
Галузеве машинобудування (ОНП)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Програма ФВВ
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Програма ФВВ
171 Електроніка Електроніка Програма ФВВ
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка Програма ФВВ
181 Харчові технології Харчові технології та інженерія Програма ФВВ
187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології Програма ФВВ
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія (ОПП) Програма ФВВ
Будівництво та цивільна інженерія (ОНП)
193 Геодезія та землеустрій 1. Геодезія та землеустрій Програма ФВВ
2. Планування та розвиток територій
201 Агрономія Агрономія Програма ФВВ
205 Лісове господарство Лісове господарство Програма ФВВ
231 Соціальна робота 1. Соціально-правовий захист Програма ФВВ
2. Соціально-психологічна допомога населенню Програма ФВВ
3. Соціальна реабілітація Програма ФВВ
242 Туризм Туризм Програма ФВВ
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт (ОПП) Програма ФВВ
Автомобільний транспорт(ОНП)
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Програма ФВВ
Державна служба Програма ФВВ