Історія

Фотоархів

Буклет “ЧНТУ-55”

Буклет “ЧНТУ-60”

Усе почалося у 1960 році…

1960

Розпорядження Ради Міністрів Української РСР № 651 від 11 травня, у  місті Чернігові організований загальнотехнічний факультет, підпорядкований Київському політехнічному інституту. Декан факультету – авторитетний працівник вищої школи Е.Г. Калита.

1965

Наказ Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 99 від 23 лютого 1965 р., з 1 вересня створено Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту в складі 3-х факультетів: механічного, технологічного та загальнотехнічного. Директор філіалу – Е.Г. Калита.

1965-1991

Чернігівський філіал КПІ розвивається як вищий технічний навчальний заклад, що забезпечує потреби регіону у висококваліфікованих інженерних кадрах.
Директори: кандидат технічних наук, доцент П.О. Руденко (1982 – 1986), доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України О.І. Денисов (1986 – 2009).

1991

Чернігівський філіал КПІ стає самостійним вищим навчальним закладом як Чернігівський технологічний інститут.

1999

Чернігівський технологічний інститут отримує найвищий статус освітянської кваліфікації і стає Чернігівським державним технологічним університетом.

2010

З 2010 р. університет очолює доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України С.М. Шкарлет.

2011

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 707 до складу ЧДТУ входить Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці (з 1969 р. – єдиний в Україні навчальний заклад, який готував фахівців для системи соціального захисту населення).

2011

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.08.2011 року № 971 Чернігівський комерційний технікум приєднаний до Чернігівського державного технологічного університету як структурний підрозділ Університету – Коледж економіки і технологій Університету.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 року № 875 Коледжу економіки і технологій Чернігівського державного технологічного університету наданий статус відокремленого структурного підрозділу Чернігівського державного технологічного університету.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2014 року № 949 внесені зміни до наказу МОН України від 25.07.2014 року № 875 «Про зміну статусу Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету».
(який ще з 1966 р. готував висококваліфікованих працівників для торгівлі та готельно-ресторанного господарства. З 2006 р. директором коледжу є М.В. Сокол.)

2013

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2013 року № 1639 Чернігівський технікум транспорту та комп‘ютерних технологій реорганізований шляхом приєднання до Чернігівського національного технологічного університету як структурний підрозділ – Коледж транспорту та комп‘ютерних технологій ЧНТУ.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2014 року № 611 внесені зміни до наказу МОН України від 28.11.2013 року № 1639 Чернігівський технікум транспорту та комп‘ютерних технологій реорганізований шляхом приєднання до Чернігівського національного технологічного університету як відокремлений структурний підрозділ – Коледж транспорту та комп‘ютерних технологій ЧНТУ .
(який був створений ще у 1967 р. як Чернігівський радіомеханічний технікум. З 1996 року його керівником незмінно є В.М. Радченко) к.п.н., доцент, заслужений працівник освіти).

2013

     Указ Президента № 544/2013 від 4 жовтня 2013 р., ЧДТУ отримує статус національного і починає функціонувати як Чернігівський національний технологічний університет.

2014

На підставі наказів Міністерства освіти і науки України від 05.02.2014 року № 103, від 23.04.2014 року № 510 до складу університету входить Чернігівський державний інститут економіки і управління. За час його самостійного існування ВНЗ очолювали: заслужений працівник освіти України, академік Академії наук національного прогресу України, кандидат технічних наук Б.І. Суховірський (1994-2002 рр.); доктор технічних наук, професор В.О. Боровой (2002-2007 рр.); доктор економічних наук, професор І.С. Каленюк  (2008-2013 рр.); доктор технічних наук, професор В.В. Казимир (2013-2014 рр.).

2019

Відповідно до наказу МОНУ від 10.12.2019 № 1532 Чернігівський національний технологічний університет перейменовано у Національний університет «Чернігівська політехніка»

2020

25 листопада 2020 року відбулися вибори ректора Національного університету «Чернігівська політехніка».
Ректором Національного університету «Чернігівська політехніка» обрано д.т.н., доцента Новомлинця Олега Олександровича.

Багаторічна історія становлення і розвитку, традиції та могутній освітньо-науковий потенціал університету свідчать: НУ “Чернігівська політехніка” був, є і буде гідним флагманом вищої освіти в Україні, справжньою кузнею з підготовки висококваліфікованих фахівців, готових віддати свої знання і сили в ім’я розбудови рідної держави.

Далі буде…