Структура університету

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Структура НУ “Чернігівська політехніка” включає 7 навчально-наукових інститутів, 2 факультети, 33 кафедри, центр перепідготовки та заочного навчання, аспірантуру та докторантуру, наукову бібліотеку, бізнес-інноваційний центр, редакційно-видавничий відділ та розвинену мережу госпрозрахункових підрозділів. До складу університету входять Коледж економіки і  технологій та Коледж транспорту та комп’ютерних технологій.

Основні підрозділи:

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТРАНСПОРТУ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ ДИЗАЙНУ ТА ГЕОДЕЗІЇ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації

Юридичний факультет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ТУРИЗМУ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТОРГІВЛІ

КОЛЕДЖІ НУ “ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ПІДРОЗДІЛИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ

ПІДРОЗДІЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ