Дуальна освіта

Можливості для здобувачів освіти

Загальна інформація

Дуальна освіта – це спосіб здобуття освіти здобувачами денної форми, що передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 відсотків до 60 відсотків загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на робочому місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору.

Дуальна освіта здійснюється на підставі договору між Університетом та роботодавцем (підприємством, установою, організацією тощо), що передбачає:

 •  порядок працевлаштування здобувача вищої освіти та оплати його праці;
 •  обсяг та очікувані результати навчання здобувача вищої освіти на робочому місці;
 •  зобов’язання Університету та роботодавця в частині виконання здобувачем вищої освіти індивідуального навчального плану на робочому місці;
 •  порядок оцінювання результатів навчання, здобутих на робочому місці.

Основними завданнями дуальної освіти є:

 • подолання розриву між теоретичною та практичною підготовкою;
 • підвищення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог роботодавців;
 • посилення ролі роботодавців у системі підготовки фахівців;
 • підвищення мотивації здобувачів вищої освіти до навчання та майбутньої професійної діяльності за фахом;
 • скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності;
 • підвищення конкурентоздатності випускників в умовах сучасного ринку праці.

Перевагами дуальної освіти є:

 • посилення тристоронньої співпраці «університет-роботодавець-здобувач вищої освіти»;
 • залучення спеціалістів з практичних сфер до освітньої діяльності (наставники, консультанти, викладачі);
 • врахування конкретних запитів підприємств (організацій) до змісту та якості освіти.

Нормативна база для впровадження дуальної форми здобуття освіти

 • Закон України “Про вищу освіту”
 • Розпорядження КМУ № 660-р від 19.09.2018 р. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти
 • План заходів  з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України №214 від 03.04.2019 р.
 • Наказ  МОН №175 від 13.02.2019 р.  “Про затвердження складу робочої групи з реалізації 1 та П етапів Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти”
 • Наказ МОН № 1296 від 15.10.2019 р.
 • Про запровадження пілотного проєкту.pdf Наказ МОН від 15.09.2021 р.№ 991 “Про внесення змін до Наказу від 15.10.2019 р. № 1296”
 • Порядок дій при переході на дуальну форму навчання

Інформаційні матеріали

 1. ОНТОЛОГІЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ
  Практичний посібник. ОНТОЛОГІЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ / автор(к)и: Бугайчук В., Давліканова О., Лилик І. та інші. – Київ: ТОВ «Вістка», 2022. – 240 с.
  У публікації наведено аналіз процесу становлення дуальної освіти в Німеччині та Україні, описано особливості організації співпраці з роботодавцями та організації навчання, основоположні принципи, особливості впровадження з огляду на національні контексти, наведено кейси та документи, які стануть у нагоді всім, хто має на меті впровадити або розвивати ДФЗО. Ця онтологія розглядає дуальну освіту у всій її складності, — з огляду на історичні, соціальні, економічні, управлінські, філософські та інші аспекти.
 2. Аналітичний звіт за результатами третього року пілотного проєкту, що реалізується відповідно до Наказу МОНУ від 15.10.2019 № 1296 «Щодо запровадження пілотного проєкту в закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою
  Аналітичний звіт за результатами третього року пілотного проєкту, що реалізується відповідно до Наказу МОНУ від 15.10.2019 № 1296 «Щодо запровадження пілотного проєкту в закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» / автори: О. Бучинська, О. Давліканова, Т. Іщенко, І. Лилик, А. Чайковська, О. Яшкіна. – Київ: ТОВ «Вістка», 2022. – 100 с.
  У звіті наведено аналіз результатів третього року експерименту з упровадження дуальної форми здобуття освіти (ДФЗО) в закладах фахової передвищої та вищої освіти України, описано підходи до організації співпраці з роботодавцями та їх досвід підготовки здобувачів освіти за дуальною формою, а також досліджено досвід здобувачів освіти, які перейшли на навчання за ДФЗО.
 3. Методичні рекомендації щодо впровадження дуальної форми здобуття освіти / [Бугайчук В., Бучинська О., Давліканова О., Ковальчук С., Леу-Севериненко С., Лилик І., Перевозова І., Романов М., Серік М., Чайковська А.] ; за заг. ред. М. Романова. – Київ : ТОВ «Вістка», 2023. – 281 с.Методичні рекомендації розроблено з метою надання практичної допомоги закладам освіти, підприємствам та здобувачам щодо організації і впровадження дуальної форми здобуття освіти. У методичних рекомендаціях наведено послідовність дій для впровадження дуальної форми здобуття освіти, й на основі узагальнення актуального досвіду України розроблено інструкції та надано шаблони відповідних документів.Методичні рекомендації видано в межах проєкту «Дуальна освіта для України», що реалізується в партнерстві ГО «Українська Асоціація Маркетингу» та Проєкту USAID «Економічна підтримка України».
 4.  Інструментарій щодо впровадження дуальної форми здобуття освіти (ДФЗО)
  Інструментарій – це по крокова інструкція щодо впровадження дуальної форми здобуття освіти (ДФЗО) для учасника процесу (напр. закладу освіти, здобувача чи роботодавця). Інструментарій містить також і посилання на нормативну базу, шаблони документів та кейси і практики впровадження ДФЗО.

Крім того, вивчено думку сторін щодо впливу війни на розвиток співпраці стейкхолдерів та поширення ДФЗО в Україні. Призначено для учасників пілотного проєкту, роботодавців та їх об’єднань, торгово-промислових палат, закладів фахової передвищої та вищої освіти, експертів у сфері освіти, здобувачів освіти, Міністерства освіти і науки України, органів державної влади й органів місцевого самоврядування, що опікуються питаннями освіти, та інших суб’єктів, зацікавлених у поширенні дуальної форми здобуття освіти в Україні.

Інфографіка щодо дуальної освіти

Створення цієї інформаційної сторінки стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), згідно з умовами гранту, наданого ГО «Українська Асоціація Маркетингу» в рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка України». Зміст публікацій є відповідальністю університету та необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів Америки.