Місія та стратегія

Місія – розвиток суспільства через освіту та наукові дослідження задля формування лідерства та вирішення глобальних проблем світу, що змінюється

Університет реалізує свою місію шляхом досягнення наступних стратегічних цілей:

  • Утвердження Університету як провідного, конкурентоспроможного, сучасного національного науково-освітнього центру міжнародного рівня.
  • Розвиток особистості та професійне зростання учасників освітнього процесу, формування компетенцій, що визначають конкурентоспроможність випускників на ринку праці в Україні та світі.
  • Розвиток креативного потенціалу науково-педагогічних працівників Університету.
  • Підвищення міжнародного авторитету Університету, забезпечення відповідності освітніх послуг міжнародним стандартам якості.
  • Розбудова ефективної системи управління Університетом, модернізація його структури відповідно до змін національної системи вищої освіти та в контексті інтеграції у світовий простір.
  • Впровадження у всі сфери діяльності університету новітніх інформаційних технологій та програмного забезпечення, інтеграція Університету у вітчизняний та світовий інформаційний простір.
  • Стратегія розвитку Національного Університету «Чернігівська політехніка» на 2021-2027 роки