Військова підготовка

На виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України впроваджується принципово новий вид виконання військового обов’язку – добровільна служба у військовому резерві. Підготовка резервістів повинна забезпечити формування військово-навчальних ресурсів для забезпечення потреб Збройних Сил.

Про актуальну потребу у таких фахівцях свідчить той факт, що одним з основних умов при працевлаштуванні кандидатів до силових структур, відомств і установ України, є наявність офіцерського звання.

Керуючись вищезазначеним у 2002 році при Чернігівському національного технологічному університеті була організована підготовка студентів за програмою офіцерів запасу.

На даний час кафедра військової підготовки Чернігівського національного технологічного університету функціонує на підставі укладеного договору з Сумським державним університетом, а саме з кафедрою військової підготовки СумДУ, створеною на базі Військового інституту ракетних військ і артилерії, та Харківським університетом повітряних сил імені Івана Кожедуба.

 

Кафедра військової підготовки СумДУ, створена на базі Військового інституту ракетних військ і артилерії

Військова кафедра Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба