logo_ukr_sinij-scaled

Запрошуємо на відкриту лекцію

Час проведення:

Місце проведення:

Microsoft Teams

Час проведення

26 травня 2023 о 11:25

Запрошуємо відвідати відкриту лекцію доцента кафедри електричної інженерії та інформаційно-вимірювальних технологій, к.т.н. Бодунова В.М. з дисципліни “Математичні задачі електроенергетики на тему “Представлення силового трансформатора у вигляді чотириполюсника. Побудова зовнішньої характеристики” для студентів 3 курсу (група ЕМ-201) спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Відповідно до наказу ректора від 01.02.2023 № 16/ВС «Про особливості організації освітнього процесу у другому семестрі 2022-2023 н.р.» заняття відбудеться в он-лайн режимі на платформі Teams за посиланням https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGExc7uF3oorJAhqirHjl0lIZfvsHzBx_qrDksJrhL4U1%40thread.tacv2/1673474433425?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%2282bd16b0-7e12-4133-a27c-75cbd49d8459%22%7d