logo_ukr_sinij-scaled

Спікери ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

ТОП-спікери ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ», яка відбудеться на базі Національного університету «Чернігівська політехніка» 25 та 26 травня 2023 року

ТРИБОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ ІНСТРУМЕНТАМИ З НАДТВЕРДИМИ КОМПОЗИТАМИ

 

Клименко Сергій Анатолійович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи

 

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ, Україна

У доповіді буде розглянуто трибологічні основи процесів різання інструментами, оснащеними надтвердими композитами на основі синтетичного алмазу і кубічного нітриду бору. Основна увага буде зосереджена на особливостях процесу різання, зокрема на процесах тертя на задній та передній поверхнях різальної частини інструменту. Буде показано механізм взаємодії на контактних поверхнях інструменту, що дасть змогу сформулювати вимоги до матеріалу його різальної частини, забезпечення яких є основою створення ефективного інструменту, високих технічних і економічних показників процесу обробки.

 

ФОРМОУТВОРЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ОБРОБЦІ ДЕТАЛЕЙ: ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

 

Радзевич Степан Павлович, доктор технічних наук, професор, інженер-дослідник

 

EATON Corp. (США)

Формоутворення поверхонь при механічній обробці є важливою науковою ланкою в технології машинобудування, на основі якої можлива розробка теоретичної технології машинобудування. Така, більш узагальнена наука сприятиме послідовному переходу від широко розповсюдженої емпірики (що в значній мірі бізується на trial-and-error підході), до використання наукових підходів для розробки технологічних процессів. Ці наукові підходи базуються на результатах у галузі геометрії поверхонь та кінематики відносного руху поверхонь у тривимірному просторі. В доповіді буде зосереджено увагу на сучасному стані теорії формоутворення поверхонь. Зокрема доповідач у формі дискусії в більшій чи меншій мірі планує розкрити питання про:

  • інженерну геометрію поверхонь деталей та інструментів;
  • кінематику формоутворення поверхонь деталей;
  • системи координат та лінійні перетворення;
  • геометрію контакту поверхні деталі та геренеруючої поверхі інструменту;
  • проектування фасонних інструментів;
  • геометрія різальної частини інструменту;
  • необхідні та достатні умови формоутворення заданої поверхні деталі заданим інструментом;
  • точність формоутворених поверхонь деталей;
  • приклади практичного використання сучасної теорії формоутворення поверхонь при механічній обробці деталей;
  • споріднені питання та задачі.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ І СИСТЕМ

 

Зінько Роман Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри проектування машин та автомобільного інжинірингу

 

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

У виступі буде показано важливість розуміння психологічних особливостей процесу створення при проєктуванні нових технічних об’єктів і систем. Буде наведено технологічні, економічні та інші чинники, які формують різницю між бажаним і отриманим результатами створення людиною (конструктором) технічних об’єктів та систем. Будуть розглянуті відмінності між ідеальним і реальним виробами, а також технічні протиріччя (суперечності) при оптимізації реального виробу. Описано інформаційний дефіцит (невизначеність) при проектуванні як метамірні ситуації. Спікером буде описано перелік факторів, що впливають на творчі здібності конструктора, показано важливість знання неефективних стратегій, факторів і бар’єрів творчості, які можуть перешкодити успішному досягненню мети. Буде представлена модель процесу сприйняття довкілля людиною, розглянуто психічні процеси і психологічні дії в процесі мислення.

 

АВТОНОМНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

 

Приступа Анатолій Леонідович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри електричної інженерії та інформаційно-вимірювальних технологій

 

Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна

В доповіді будуть представлені сучасні технічні рішення для створення автономної автоматизованої станції гідрометеорологічного моніторингу річки Дніпро. Будуть продемонстровані узагальнені схеми системи автоматизованого моніторингу та розказано про особливості реалізації окремих модулів станції. Автор представить процес проектування системи енергозабезпечення автоматизованої станції моніторингу та запропоновану структуру бази даних станції з інформаційним додатком для візуалізації виміряної інформації.

 

LEAN MANUFACTURING (ОЩАДЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО) ТА ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ

 

Пристинський Сергій Володимирович, начальник виробництва виробів з пластмас

 

ТОВ «Костал-Україна», м. Переяслав-Хмельницький

У виступі будуть представлені основні засади філософії бережливого виробництва та історія походження Lean, цілі та візії. Виробничі системи на базі Lean будуть показані на прикладах всесвітньо відомих виробничих компаній. Демонструватиметься концепція восьми великих втрат, дається визначення «процесам», їх типам та характеристикам і простим методам аналізу процесу. Буде показано основні принципи Lean та системи TQM (Total Quality Management), а також стислий огляд основних інструментів ощадливого виробництва, таких як 5S, система витягування (Canban), SMED (Single Minute Exchange of Die), ТРМ (Total Productive Maintenance) і методів пошуку кореневих причин (5 Why – 5 Чому та Діаграма Ішикави).

 

ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Базилевич Володимир Маркович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних та комп’ютерних систем

 

Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна

Штучний інтелект є технологією, яка стала невід’ємною частиною освітньої сфери. Разом із позитивними аспектами, існують виклики та загрози, пов’язані із застосуванням штучного інтелекту в освітньому процесі. У виступі буде також зосереджено увагу та багатьох можливостях, які розкриває штучний інтелект в освітній сфері.