Студентська рада

Студентське самоврядування Національного університету «Чернігівська політехніка»– це право і можливість студентів НУ «Чернігівська політехніка» вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні університетом.

Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету, важливим елементом вдосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на вдосконалення процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними навичок лідера, організатора та керівника.

Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів університету. Усі студенти, які навчаються в університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними до органів студентського самоврядування.

Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування НУ «Чернігівська Політехніка» є: на рівні університету, навчально-наукового інституту, факультету – академічна група; на рівні гуртожитку – кімната.

У НУ «Чернігівська політехніка» діють такі органи студентського самоврядування:

 

Ми у соціальних мережах:

канал Студінфо https://t.me/stud_info_chntu

Студентська рада НУ «Чернігівськаполітехніка»

Навчально-науковий інститут архітектури , дизайну та геодезії

Навчально-науковий інститут менеджменту харчових технологій та торгівлі

Навчально-науковий інститут електронних та інформаційних технологій

Навчально-науковий інститут економіки

Навчально-науковий інститут механічної інженерії технології та транспорту

Навчально-науковий інститут бізнесу, природокористування і туризму

Навчально-науковий інститут права та соціальних технологій

Юридичний факультет

Факультет соціальнихтехнологій, оздоровлення та реабілітації