IMG_20230530_161913_678

Міжнародний науковий форум «Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу»

25-26 травня 2023 року відбувся І Міжнародний науковий форум «Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу»

Метою форуму було формування публічного транснаціонального наукового дискурсу між провідними науковцями, практиками, молодими вченими та студентами щодо вузькоспеціалізованих та міждисциплінарних результатів досліджень із вирішення медико-соціальних, соціально-економічних, фінансових і організаційно-управлінських проблем розвитку в умовах сучасного глобалізованого соціуму, сприяння створенню нових і посиленню існуючих зв’язків з міжнародного наукового співробітництва.

У межах форуму було проведено 2 міжнародні науково-практичні конференції: «Медицина п’яти континентів» та «Повоєнний розвиток України: виклики та драйвери відновлення і сталого функціонування економіки в умовах євроінтеграційних процесів»

Національний університет «Чернігівська політехніка» став співорганізатором Міжнародного наукового форуму. В роботі форуму прийняли участь науково-педагогічні працівники університету, які представляли наукові результати в рамках всеукраїнського та міжнародного наукового співробітництва. Члени оргкомітету форуму від НУ «Чернігівської політехніки»:

  • Маргасова В.Г. – проректор з наукової роботи НУ «Чернігівська політехніка», д-р. екон. наук, професор, заслужений економіст України;
  • Руденко О.М. – професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій НУ «Чернігівська політехніка», академік Академії економічних наук України, Віце-Президент ГО Міжнародна науково-освітня платформа «ОНОВЛЮЙСЯ», доктор наук з державного управління, професор.

Редакційно-видавничим відділом НУ «Чернігівської політехніки» було віддруковано збірник тез доповідей Міжнародного наукового форуму «Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу».