IMG_1711

Лекція естонського соціолога та громадського діяча Юло Вооглайд

6 вересня 2022 року відбулася зустріч з відомим естонським соціологом та громадським діячем Юло Вооглайд та Ігорем Дідковським, українським філософом, меценатом, бізнесменом.

Ігор Дідковський представив професора Юло Вооглайда, поділився їхніми планами про лекції у закладах вищої освіти України та історіями із життєвого досвіду.

Юло Вооглайд презентував свою книгу “Мислити як громадянин”. Лекція естонського професора була на філософські теми про світобачення та ставлення до проблем. На прикладі життя людини Юло виділив важливі етапи та ступені розвитку, зміни та їх вплив на суспільство. Становлення людини особистістю, частиною країни, культури – важкий процес, який залежить від різних факторів: освіченості, досвіду, інформованості та ін.

Після лекції відбулась жвава дискусія по питанням, які були не менш філософськими та важливими для сьогодення.

В ході зустрічі було підписано угоду про взаємодію і співпрацю між НУ «Чернігівська політехніка» та ТОВ «РОДОВІД ШКОЛА». Метою угоди є взаємна зацікавленість у спільному розвитку освітнього та інноваційного потенціалу на основі відкритого партнерства. Співпраця передбачає обмін досвідом та інформацією у межах напрямків діяльності задля забезпечення можливості отримання дітьми безперервної якісної дистанційної освіти в умовах війни, у повоєнний та мирний період, впровадження та реалізації першої в Україні та у Світі інноваційної новітньої спеціалізованої програми взаємодії батьків і дітей у царині виховання та навчання, спрямованої на забезпечення найкращого духовного та фізичного розвитку молоді, становлення їхньої особистості, здобуття ними наукових знань та вмінь, життєвих навичок з використанням для цього унікальних методик та найкращих світових практик.

Сподіваємось на плідну співпрацю у даному напрямку!