Запрошення до участі в міжнародних  та всеукраїнських  конференціях

Назва конференції
Дата проведення
Організатор заходу/ Місце та дата проведення Дедлайн подачі тез Вартість  Номер файла
Міжнародна науково-технічна
конференція присвячена пам’яті професора Гевка Богдана Матвійовича «Проблеми теорії проектування та виготовлення транспортнотехнологічних машин»23-24 вересня 2021 року
На базі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Реєстраційну форму, електронну версію відредагованих тез та копію квитанції про оплату оргвнеску необхідно надіслати на електронну або поштову адресу оргкомітету до 12 вересня 2021р. 100 грн при заочній участі з отриманням електронного збірника тез 150 грн при заочній участі з отриманням роздрукованого збірника тез 1000 грн при очній участі Інфор. лист
Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти
впровадження в умовах європейської інтеграції»
он-лайн 29.04.2021 року з 12:00 до 16:00
На базі Національного технічного університету
України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.
До 27 квітня 2021 року включно заповнити форму заявки за посиланням https://forms.gle/
b5s3PPLHirzLmQNh7
Умови участі: безкоштовно. Інфор. лист
ІІ Міжнародний науковий симпозіум «Інтелектуальні рішення» (IntSol-2021), який відбудеться 28-30 вересня 2021 року. Visit us at www.intsol.knu.ua Кінцевий термін подання:
1 липня 2021 року
Повідомлення про прийняття: 1 серпня 2021 року
400 – 450 – 600 Інфор. лист
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку»,
27 травня 2021 р.
Черкаський національний університет ім.
Богдана Хмельницького
До 13 травня 2021 р. 50 грн. Інфор. лист
XIX  Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях», 17-18 травня 2021 р. Одеський національний економічний університет До 10 травня 2021 200 грн. Інфор. лист

Вимоги

Макет

Друга Міжнародна науково-практична  інтернет-конференціїя
«Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв»
30 квітня 2021 року.
Національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
(м. Кривий Ріг)
До 24 квітня 2021 р Безкоштовно. Інфор. лист

Вимоги

 Тринадцята
Міжнародна науково-практична конференція
Сучасні інформаційні
та інноваційні технології
на транспорті
MINTT-2021», 25 – 27 травня 2021 року,
м. Херсон
Херсонська державна морська академія, Херсонський національний технічний університет До 23.04.2021 – подання заявки та тез доповідей 350 грн. Інфор. лист
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та практичні засади забезпечення сталого агровиробництва та соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах інноваційної економіки», що відбудеться у заочній формі 20 травня 2021 р., Харківський національний аграрний університе До 5 травня 2021 р. Безкоштовно Інфор. лист
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну»,   22 квітня 2021 м. Київ,
Київський національний університет технологій та дизайну
Важливі дати:
1 лютого 2021  – початок електронної реєстрації на офіційному сайті конференції http://designconference.knutd.edu.ua
22 березня 2021 – закінчення прийняття тез доповідей, остаточний термін оплати участі 22 квітня 2021 – реєстрація учасників, офіційне відкриття конференції
Організаційний внесок – 300 грн. Інфор. лист
ХХVІ Міжнародна науково-методична
Конференція «Управління якістю
підготовки фахівців»,
22-23 квітня 2021
Одеська державна академія будівництва та архітектури (Україна)   до 12 березня 2021 Вартість публікації в збірнику тез складає 40 грн. за кожну
сторінку.
Інфор. лист
ІІ Міжнародна науково-практична конференції
“Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи“,22 квітня 2021
м. Київ,
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
Платформа Zoom
до 01 квітня 2021 р.
включно  заповнити заявку для участі, а також  зареєструватися та завантажити свої матеріали за посиланням confmanagement.kpi.ua
http://management.fmm.kpi.ua/mignarodna_konf_2/
Участь у конференції безкоштовна.
Детальніше на сайті
http://management.fmm.kpi.ua/mignarodna_konf_2/
Інфор. лист
 Міжнародна науково-практична конференція
«Географічна наука та освіта: перспективи й інновації», 20-21 травня 2021
ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»
до 15 березня 2021 300 грн для учасників, які планують взяти участь особисто.
250 грн для учасників при заочній участі (включає вартість надсилання збірника матеріалів конференції).
Інфор. лист
І науково-практична інтернет-конференція «Космічні горизонти» 1 етап – 1-3 березня
2 етап – 1-3 червня
3 етап – 1-3 грудня
2021 року
Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова, м. Дніпро Прийом тез доповідей на 1 етап – до 23 лютого 2021
2 етап – 28 травня 2021
2 етап – 25 листопада 2021
100 грн. за кожну подану тезу
За результатами конференції всі учасники мають можливість опублікуватися у колективній монографії.  Більш детальнішу інформацію можна отримати на сайті www.space-horisons.org.ua
Інфор. лист
ФОРУМ ВИЩОЇ ОСВІТИ,   24 квітня 2021 року За підтримки Міжнародного фонду “Відродження” та Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України. Важливі дати:
до 19 лютого включно подати заявку;
5 березня 2021 – оголошення відбраних спікерів.
Інфор. лист
І Міжнародна наукова конференція «Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки» (до 35 роковин аварії на Чорнобильській АЕС), 22 – 23 квітня 2021 р. 150 грн. – при заочній участі з опублікуванням тез конференції та отриманням електронного збірника матеріалів. Реєстраційну форму
та електронну версію відредагованих тез необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету
до 15 квітня 2021 р.
Інфор. лист
ІV Міжнародніа
науково-практична конференція
«Інформаційна безпека та комп’ютерні технології», 15-16 квітня 2021
Центральноукраїн
ський національний технічний університет
(м. Кропивницький)
кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення
до 25.03.21 – реєстрація учасників, прийом тез доповідей
до 1.04.21 – повідомлення про прийняття тез доповідей
до 7.04.21 – розсилка програми конференції
15-16.04.21 – проведення
конференції
Публікація тез безкоштовна. Інфор. лист
XІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті»
(MINTT-2021),
25-27 травня 2021
Херсонська державна морська академія,  До 23.04.2021 – подання заявки та тез доповідей.
До 30.04.2021 – оплата оргвнеску.
17.05.2021 – повідомлення про включення доповіді до програми конференції та надсилання запрошень учасникам.
Реєстрація учасників конференції – 25.05.2021 о 10.00.
350 грн.
Згідно програми проведення конференції заплановані виїзні засідання на базі відпочинку «Чайка» в смт. «Лазурне» Херсонської області.
Інфор. лист
Молодіжний
Симпозіум з історії науки, техніки та освіти «Пріоритети української науки» 2021
(он-лайн) 15‑16 квітня 2021 р.
НТУУ «КПІ» (15 квітня 2021 р.)
ІДНТПІН НАН України (16 квітня 2021 р.
до 31 березня 2021 р.
на e-mail Оргкомітету:
hstconference2021@gmail.com
Організаційний внесок за підготовку електронної версії збірника матеріалів конференції складає 50 грн., друкований збірник  – 180 грн. Інфор. лист