Наукове товариство здобувачів вищої освіти та молодих учених

Наукове товариство здобувачів вищої освіти та молодих учених Національного університету «Чернігівська політехніка» є частиною системи громадського самоврядування Університету.

Діяльність Наукового товариства здобувачів вищої освіти та молодих учених реалізується відповідно до Положення про наукове товариство здобувачів вищої освіти та молодих учених Національного університету «Чернігівська політехніка».

Голова Наукового товариства здобувачів вищої освіти та молодих учених – Коваль Ксенія Костянтинівна, здобувачка вищої освіти Навчально-наукового інституту бізнесу, природокористування і туризму.

Звіт Наукового товариства здобувачів вищої освіти та Молодих учених НУ «Чернігівська політехніка» 01.01.2021 – 31.12.2021 рр.
Звiт за 2020 р
Звіт НТСА за 2015-2019 рр
Основні аспекти діяльності НТСА . Склад координаційної ради. Презентація.