Аспірантура. Докторантура

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Національному університеті «Чернігівська політехніка» здійснюється через аспірантуру і докторантуру, яка безпосередньо підпорядкована проректору з наукової роботи Маргасовій Вікторії Геннадіївні.

Аспірантура  в Університеті створена у 1992 році згідно з наказом   Міністерства вищої освіти   України від 16 січня 1992 р. № 12.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки

Перелік спеціальностей, ліцензованих в аспірантурі Національного університету «Чернігівська політехніка»

Ліцензія МОН України (Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Національного університету «Чернігівська політехніка»), наказ МОН України від від 29.01.2021 № 11-л

АСПІРАНТУРА

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» У 2022/2023 РОКАХ (ДОДАТОК ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» В 2022 РОЦІ)

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ (додатковий набір)

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір і зарахування на навчання до аспірантури за всіма формами навчання у 2022 р.

Додаткові строки прийому заяв і документів у паперовій формі та вступні випробування до аспірантури на місця,

що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб, проводяться у такі строки:

Прийом документів 01 грудня 2023 року – 05 січня 2023 року

Строки проведення вступних іспитів 06 січня 2023 року – 14 січня 2023 року

 Зарахування у аспірантуруз 15 січня 2023 року

Прийом документів проводиться з 09.00 до 16.00 (понеділок – п’ятниця), перерва з 13.00 до 14.00 за адресою:

м. Чернігів, вул. Шевченка, 95,  к.245, тел. 0462 665115, (093) 5927812

E-mail: [email protected]

Перелік документів для вступу у аспірантуру

Програма вступних іспитів до аспірантури з іноземної мови

Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності

№ п/п Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
05 – соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
12 Інформаційні технології 122 Компьютерні науки
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування

Вартість навчання в аспірантурі  на 2022-2023 н.р.

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ: АСПІРАНТУРА 2021    /   2022   /

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ підготовки докторів філософії 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ освітньо-наукового ступеня доктора філософії 

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ АСПІРАНТУРИ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

Індивідуальний план роботи аспіранта

АНАЛІЗ ОПИТУВАНЬ

 

Нормативні документи, які стосуються Порядку присудження ступеня доктора філософії PhD:

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЩОДО ЗМІН У ПОРЯДКУ ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ, ДОКТОРА МИСТЕЦТВА (станом на 29.03.2021 р.)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЩОДО ЗМІН У ПОРЯДКУ ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА НАУК, КАНДИДАТА НАУК (станом на 29.03.2021 р.)

ДОКТОРАНТУРА

Докторантура в університеті відкрита у 1998 році.

На даний час підготовка через докторантуру здійснюється  за наступними спеціальностями:

  • 051 Економіка
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  • 073 Менеджмент
  • 122 Комп’ютерні науки
  • 281 Публічне управління та адміністрування

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

АНКЕТА ВСТУПНИКА В ДОКТОРАНТУРУ

Вартість навчання в докторантурі для іноземних громадян на 2022-2023 н.р

Вартість підготовки докторанта  на 2022-2023 н.р.

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ: ДОКТОРАНТУРА 2021    /   2022   /

Контактна інформація

Адреса: 14035 Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
Кабінет: 245
Телефон: +38 (0462) 665115
E-mail[email protected]