Postgraduate studies. Doctoral studies

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Національному університеті «Чернігівська політехніка» здійснюється через аспірантуру і докторантуру, яка безпосередньо підпорядкована проректору з наукової роботи Маргасовій Вікторії Геннадіївні.

Аспірантура  в Університеті створена у 1992 році згідно з наказом   Міністерства вищої освіти   України від 16 січня 1992 р. № 12.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки

Перелік спеціальностей та ліцензійні обсяги на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» У 2021/2022 РОКАХ (ДОДАТОК 5 ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» В 2021 РОЦІ)

АСПІРАНТУРА

Програма вступних іспитів до аспірантури з іноземної мови

Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності

№ п/п Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
05 – соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
12 Інформаційні технології 122 Компьютерні науки
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування

Вартість навчання в аспірантурі

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ: АСПІРАНТУРА 2020

 

Спеціальності та освітньо-наукові програми

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ за спеціальностями:

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НУ “ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

НОВІ ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

З 29 жовтня 2020 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167».

Зміни визначають продовження строків проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії до 30 червня 2021 року.

Здобувачі, які закінчили аспірантуру, мають право захистити дисертацію протягом шести місяців після відрахування з аспірантури.

Удосконалено процедуру проведення попередньої експертизи дисертації здобувача ступеня доктора філософії.

 

Нормативні документи, які стосуються Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (PhD):

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЩОДО ЗМІН У ПОРЯДКУ ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ, ДОКТОРА МИСТЕЦТВА (станом на 29.03.2021 р.)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЩОДО ЗМІН У ПОРЯДКУ ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА НАУК, КАНДИДАТА НАУК (станом на 29.03.2021 р.)

ДОКТОРАНТУРА

Докторантура в університеті відкрита у 1998 році.

На даний час підготовка через докторантуру здійснюється  за наступними спеціальностями:

  • 051 Економіка
  • 071 Облік і оподаткування
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  • 073 Менеджмент
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  • 122 Комп’ютерні науки
  • 132 Матеріалознавство
  • 133 Галузеве машинобудування
  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • 281 Публічне управління та адміністрування

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

АНКЕТА ВСТУПНИКА В ДОКТОРАНТУРУ

Вартість підготовки докторанта

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ: ДОКТОРАНТУРА 2020

Вартість навчання в аспірантурі/докторантурі для іноземних громадян

Контактна інформація

Адреса: 14035 Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
Кабінет: 245
Телефон: +38 (0462) 665115
E-mailchntu.aspirantura@gmail.com