Навчання іноземних громадян

Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на акредитовані освітні програми. З переліком можна ознайомитись на сайті: Спеціальності і освітні програми

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Для отримання запрошення на навчання необхідно надіслати на електронну адресу cnut.international@gmail.com наступні документи:

 • скан-копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • згоду на збір та обробку персональних даних (форма надсилається у відповідь на запит);
 • скан-копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • скан-копію додатка до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 • скан-копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Після отримання запрошення, необхідно оформити:

 • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • студентську візу для навчання в Україні.

Прибувши до університету, необхідно мати з собою:

 • оригінал паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • оригінал згоди на збір та обробку персональних даних;
 • оригінал документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • оригінал додатка до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 • оригінал посвідчення закордонного українця (за наявності);
 • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • 6 фотокарток розміром 30 х 40 мм.

Паспорт та документи про попередню освіту мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Термін прийому заяв та зарахування на навчання: 1 липня – 1 листопада поточного року.