logo_ukr_sinij-scaled

Запрошуємо на відкриту лекцію

Час проведення:

Місце проведення:

Microsoft Teams

Час проведення

19.09.2023 на о 9:40

Запрошуємо відвідати відкриту лекцію доцента кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування, к.т.н. Кужельного Я.В. з дисципліни «Автомобільні двигуни» на тему «Робочі цикли та індикаторні діаграми поршневих двигунів внутрішнього згоряння».

Відповідно до наказу ректора від 29.05.2023 № 79/ВС «Про особливості організації освітнього процесу у першому семестрі 2023-2024 н.р.» заняття відбудеться в он-лайн режимі на платформі Microsoft Teams за посиланням

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aL6tSkffUkNFDcVwfswARwST3B9Jvxg8Kpkxcjt5SvEs1%40thread.tacv2/1692712474776?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%2282bd16b0-7e12-4133-a27c-75cbd49d8459%22%7d