logo_ukr_sinij-scaled

Запрошуємо на відкриту лекцію

Час проведення:

Місце проведення:

Microsoft Teams

Час проведення

20.09.2023 на о 9:40

Запрошуємо відвідати відкриту лекцію доцента кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування, к.т.н. Кологойди А.В. з дисципліни «Різальний інструмент» на тему «Фрези. Призначення, класифікація, геометрія та особливості використання».

Відповідно до наказу ректора від 29.05.2023 № 79/ВС «Про особливості організації освітнього процесу у першому семестрі 2023-2024 н.р.» заняття відбудеться в он-лайн режимі на платформі Microsoft Teams за посиланням

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aLeWMj2rMevlftuy_lm58WNpvqbDWayMBZYAI-MdO0as1%40thread.tacv2/1692380519705?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%2282bd16b0-7e12-4133-a27c-75cbd49d8459%22%7d