logo_ukr_sinij-scaled

Запрошуємо взяти учась у VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”

Час проведення:

Місце проведення:

НУ "Чернігівська політехніка"

Кафедра економіки, обліку і оподаткування запрошує брати участь у VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”,

яка відбудеться 25 листопада 2022 року. 

Конференція буде працювати за такими напрямками:

  • 1.  Національний та міжнародний досвід і напрями розвитку бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності.
  • 2.  Обліково-аналітичне забезпечення звітності підприємств як основи для прийняття управлінських рішень на мікро- та макрорівнях.
  • 3.  Економічний аналіз діяльності підприємств: стан та перспективи розвитку.
  • 4.  Міжнародний і національний досвід організації, функціонування та розвитку аудиту.
  • 5.  Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки  підприємства.
  • 6.  Оподаткування діяльності підприємств: проблеми та перспективи розвитку.
  • 7.  Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.
  • 8.  Статистика та економіко-математичні методи і моделі в економіці.
  • 9.  Якість вищої освіти: сучасність та майбутнє.

Тези приймаються на розгляд до 15 листопада 2022 р.