logo_ukr_sinij-scaled

Запрошуємо на відкриту лекцію

Час проведення:

Місце проведення:

Microsoft Teams

Час проведення 25 жовтня об 11:25

Запрошуємо відвідати відкриту лекцію доцента кафедри ІФ Дивнич Ганни Андріївни з дисципліни «Вступ до спеціальності» на тему «Мова, мислення і свідомість».

Відповідно до наказу ректора від 20.09.2022 № 539/ВС «Про особливості організації освітнього процесу у першому семестрі 2022-2023 н.р.» заняття відбудеться в он-лайн режимі на платформі Zoom за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a15eb68773ec948ac8ecb0c2a3ce85d37%40thread.tacv2/1665662205730?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%22ef5531bf-ba67-4be7-b434-e50462ae6c34%22%7d