logo_ukr_sinij-scaled

Запрошуємо на відкриту лекцію

Час проведення:

Місце проведення:

Microsoft Teams

Час проведення

28 березня о 9 год. 40 хв

Запрошуємо відвідати відкриту лекцію доцента кафедри аграрних технологій та лісового господарства, к.б.н. Корми Олександра Михайловича з дисципліни «Лісова ентомологія» на тему «Характеристика комах-фітофагів, які шкодять у розсадниках, культурах та молодих насадженнях».

Відповідно до наказу ректора від 01.02.2023 № 16/ВС «Про особливості організації освітнього процесу у другому семестрі 2022-2023 н.р.» заняття відбудеться в он-лайн режимі на платформі Teams за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQ4zMi07ywsFr96TzWhcKlwMEJdpIDYgiFTP4lHgloBU1%40thread.tacv2/1672954527776?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%2282bd16b0-7e12-4133-a27c-75cbd49d8459%22%7d