logo_ukr_sinij-scaled

Запрошуємо на відкриту лекцію

Час проведення:

Місце проведення:

Microsoft Teams

Час проведення

24 березня 2023 р. об 9:40

Запрошуємо відвідати відкриту лекцію завідувача кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики, к.держ.упр., Вербицької Анни Вікторівни з дисципліни «Соціальна відповідальність бізнесу» для здобувачів вищої освіти 2-го курсу освітньої програми «Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації» спеціальності 075 Маркетинг на тему: «Доброчесні ділові практики. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах невизначеності».

Відповідно до наказу ректора від 01.02.2023 № 16/ВС «Про особливості організації освітнього процесу у другому семестрі 2022-2023 н.р.» заняття відбудеться в он-лайн режимі на платформі Teams за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a61kzAD_hCcGYWv744sHCnzk0fsZJJsCRTXyt5MIuyvM1%40thread.tacv2/1671567802750?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%2282bd16b0-7e12-4133-a27c-75cbd49d8459%22%7d