До уваги!

До уваги здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників!

Відповідно до наказу ректора університету від 01.02.2023 №16/ВС освітній процес у другому семестрі 2022-2023 н.р.  розпочнеться  з 06.02.2023 у дистанційній формі.

Нагадуємо, що за підсумками проведення опитування студентів , а також за рекомендаціями Ради з якості вищої освіти Вчена рада 27.12.2022 (протокол № 9) затвердила  рішення (https://stu.cn.ua/universytet/kolegialni-organy-upravlinnya/vchena-rada/rishennya-vchenoyi-rady/) про використання  в якості єдиного корпоративного ресурсу для роботи та проведення занять інструменти Microsoft Office 365 та Microsoft Teams.

У зв’язку з цим, навчальні заняття онлайн будуть проводиться виключно за допомогою платформи Microsoft Teams згідно з затвердженим розкладом навчальних занять – https://schedule.stu.cn.ua/view/schedule.php. Відео-інструкцію щодо роботи із розкладом для викладачів було надіслано на кафедри 31.01.2023.

Здобувачам вищої освіти, які не пройшли активацію своїх облікових записів у Microsoft Teams – ОБОВ’ЯЗКОВО виконати інструкцію для активації: https://eln.stu.cn.ua/mod/page/view.php?id=117087