21_06_2023 Рада з якості

Чергове засідання Ради з якості

Час проведення:

Місце проведення:

Microsoft Teams

21 червня о 14:00 в режимі онлайн відбудеться чергове засідання Ради із забезпечення якості вищої освіти Національного університету «Чернігівська політехніка».

Засідання буде проведено в онлайн-режимі за допомогою MS Teams:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdmNjQ0MDgtZTFjYS00YzIzLThmNTgtNDNmNzhjZWJkNmQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%229e208364-5a17-4d08-978e-970632785e32%22%7d