logo_ukr_sinij-scaled

Акредитаційна експертиза

15-17 березня 2023 р. буде проведена акредитаційна експертиза освітньої програми «Правоохоронна діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність у віддаленому (дистанційному режимі) експертною групою  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Програма візиту