Пропозиції щодо підвищення якості

Освітній (освітньо-науковий) ступінь

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програми

Дата надходження пропозиції Канал надходження пропозиції (опитування, лист-звернення, скринька довіри, засідання кафедри тощо) Стейкхолдер

(ПІБ, посада місце роботи або навчання)

Сутність пропозиції Результат розгляду пропозиції