101

ПРОЄКТ ERASMUS+ КА2 DEFEP

РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПИТІВ СТЕЙКХОДЕРІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

У першій декаді травня 2023 року у межах проєкту «Дистанційна освіта для майбутнього: кращі практики ЄС у відповідь на запити здобувачів вищої освіти та ринку праці» (101083143 — DEFEP — ERASMUS-EDU-2022-CBHE) було проведено соціологічне дослідження, метою якого став опис пріоритетів, потреб і запитів зацікавлених сторін (стейкхолдерів) дистанційної освіти як потенційно окремої форми освіти. Генеральну сукупність дослідження склали студенти, науково-педагогічні працівники, керівники та афілійовані роботодавці шести закладів вищої освіти України, а саме:

  • – Національний університет «Чернігівська Політехніка»,
  • – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
  • – Львівський національний університет природокористування,
  • – Уманський національний університет садівництва,
  • – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
  • – Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Усього в опитуванні взяли участь 2604 здобувачі вищої освіти, більшість із яких (60%) вказують, що їм комфортніше навчатися саме в дистанційному форматі. Це пояснюється наступними чинниками: 63% студентів поєднують навчання в університеті з роботою; наявність смартфонів майже у всіх опитаних студентів надає їм можливість поєднувати заняття з роботою. Найбільш прийнятними варіантами викладання навчального матеріалу здобувачі вищої освіти вважають онлайн-лекції з презентаціями, стислі конспекти та відеозаписи лекцій, а також дистанційний курс Moodle.

Повний звіт по результатам соціологічного опитування доступний для перегляду на покликання: https://defep.chmnu.edu.ua/wp-content/themes/twentytwenty/media/social_survey/Sociological%20survey_Ukraine_ukr.pdf

Команда проєкту DEFEP вкотре дякує всім колегам, здобувачам вищої освіти та роботодавцям за активну участь в соціологічному опитування!