НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА

Науково-технічна рада Національного університету «Чернігівська політехніка»  організовується та функціонує згідно з Положенням про організацію наукової та науково-технічної діяльності у Національному університеті «Чернігівська політехніка» та Положенням про  Науково-технічну раду Національного університету «Чернігівська політехніка». Науково-технічна рада є науково-консультаційним і дорадчим органом ректорату.

Голова НТР:

 • Маргасова Вікторія Геннадіївна, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи.

Заступник голови НТР:

 • Цибуля Сергій Дмитрович,  д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту механічної інженерії, технологій та транспорту

Заступник голови НТР:

Члени НТР:

 • Кальченко Володимир Віталійович, д.т.н, професор, проректор з науково-педагогічної роботи;
 • Болотов Геннадій Павлович, д.т.н., професор, професор кафедри  зварювального виробництва та автоматизованого проектування будівельних конструкцій;
 • Дорош Марія Сергіївна, д.т.н., доцент, професор кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії;
 • Савченко Олена Віталіївна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри архітектури та дизайну середовища;
 • Велігорський Олександр Анатолійович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри радіотехнічних та вбудованих систем;
 • Приступа Анатолій Леонідович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри електричної інженерії та інформаційно-вимірювальних технологій;;
 • Білоус Ірина Володимирівна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри  інформаційних технологій та програмної інженерії;
 • Іванова Наталія Володимирівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі;
 • Виговська Валентина Вікторівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи  та страхування;
 • Ремньова Людмила Михайлівна, к.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці;
 • Сизоненко Олена Володимирівна, к.е.н., доцент, начальник відділу науково-дослідної частини;
 • Коленіченко Тетяна Іванівна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри соціальної роботи;
 • Попело Ольга Володимирівна, д.е.н., голова наукового товариства здобувачів вищої освіти та молодих вчених НУ «Чернігівська політехніка»;
 • Коломієць Наталія Володимирівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, кримінального права та правосуддя;

Положення: