Науково-дослідні роботи, що виконуються за рахунок коштів держбюджету

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ, ЯКІ ВИКОНУЄ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Тематичний план 2018

Тематичний план 2019

Тематичний план 2020

Тематичний план 2021