Науково-дослідні роботи, що виконуються в рамках другої половини дня

 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ У МЕЖАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ РОБОЧОГО ЧАСУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Тематичний план 2017-2018

Тематичний план2018-2019

Тематичний план 2019-2020

Тематичний план 2020-2021

Тематичний план 2021-2022

РЕЄСТРАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ У УКРІНТЕІ

Рекомендації виконавцям наукових досліджень та науково-технічних розробок щодо реєстрації наукових тем у Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ).

У рекомендаціях викладені  загальні вимоги та правила  щодо організації та порядку виконання ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт НДР (ДКР). Наводяться вимоги та рекомендації щодо підготовки  реєстраційних документів при відкритті НДР, облікових та звітних документів після завершення етапу чи усієї роботи, де у додатках наводяться приклади їх оформлення.

Реєстраційні, облікові та інформаційні картки заповняється за допомогою програми Nddkr09.

Документи, якими слід керуватись:

Наказ МОН України № 977 “Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій”

Державні стандарти, відповідно до яких оформлюються реєстраційні матеріали:

ДСТУ 3008-95 – «Структура і правила оформлення. Документація. Звіти у сфері науки і техніки»

ДСТУ 3582–97 – «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»

ДСТУ 7.1-2006 – «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

ДСТУ 3278 – «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво»