1

Засідання галузевої секції Ради роботодавців

Час проведення:

Місце проведення:

Microsoft Teams

16 травня 2024 року о 15.00 відбудеться засідання галузевої секції «Право і правохоронна діяльність» Ради роботодавців Національного університету «Чернігівська політехніка».

Захід відбудеться в онлайн форматі за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ2OWIwYmQtMGRiNi00ZTY0LThhYWItOWJmYWQ0NzkxYzJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%22b08525be-497f-416c-988f-63a396fb8f6b%22%7d