logo_ukr_sinij-scaled

«Передові алгоритми та програмні рішення для аналізу даних геопросторового моніторингу»

Час проведення:

Місце проведення:

Microsoft Teams

До уваги здобувачів вищої освіти освітніх програм освітнього ступеня бакалавр ОПП «Геодезія та землеустрій», ОПП «Архітектура та містобудування», ОПП «Дизайн середовища».

Запрошуємо на лекцію: «Передові алгоритми та програмні рішення для аналізу даних геопросторового моніторингу»

Мета: ознайомлення ЗВО з сучасними методами та технологіями забезпечення геопросторового моніторингу, пов’язаних з геодезичними вимірюваннями.

Коли? 6 березня о 13:00  

Лектор – Роман Шульц, ОАЕ, Університет нафти та мінералів імені короля Фахда, Міждисциплінарний науково-дослідний центр авіаційних та космічних досліджень, керівник лабораторії дистанційного зондування та аналізу, старший науковий співробітник, доцент, доктор технічних наук, професор

 Формат: онлайн

Долучитися можна за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af66b255103714c5a8ec5ef530340802a%40thread.tacv2/1709554716979?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%22570066ca-55d7-4666-9d82-2739a73d5101%22%7d