We-Need-Your-Help-Sign0000.

Chernihiv Polytechnic National University NEED YOUR HELP

Час проведення:

Місце проведення:

CPNU

Dear Everyone!
We are the staff of the Chernihiv Polytechnic National University, which was almost destroyed due to Russian war aggression against Ukraine in Chernihiv city. Some of us had to leave our home city, others are still staying in Chernihiv under the bombs. Nevertheless, we are trying to continue our job. From April 1, we decided to start our teaching process online. The idea is not new, to create an online university and make a pull of online courses. We already have our platform and some content, but still have a lot of work to do.
What we need now:
1. Equipment for video and audio recordings to create content.
2. PCs (desktops or laptops) for mounting and course production.
3. Equipment for making distance laboratory for our students.
4. Resources for recovering infrastructure when it is possible.
If you want and have the ability to help – we will be really grateful.
How to help?
1. Become our patron – https://www.patreon.com/join/chepolytech/
2. Send charity directly to the university.
Recipient: Chernihiv Polytechnic National University
USREO code 05460798
Beneficiary’s bank code (MFI): 820172
IBAN
UA028201720313281002301006996 – uah
UA043808050000000000002520715 – usd/eur
Bank name: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY RAIFFEISEN BANK AVAL
Bank Address: LESKOVA STREET 9, KYIV, UKRAINE, 010111
Country: UKRAINE
SWIFT Code: AVALUAUK
3. Contact us for other type of support – [email protected]
————————————————————————–
Upd. У нас виникли певні проблеми з PayPal на донорбоксі (все ж він тільки починає повноцінну роботу в Україні), тому ми додали прямий університетський IBAN для благодійної допомоги.
Шановні Всі!
Ми – співробітники Національного університету «Чернігівська політехніка», який був майже знищений внаслідок російської військової агресії проти України в місті Чернігів. Комусь із нас довелося покинути рідне місто, інші досі перебувають у Чернігові під бомбами. Тим не менш, ми намагаємося продовжувати нашу роботу. З 1 квітня ми вирішили розпочати наш навчальний процес онлайн. Ідея не нова, створити онлайн-університет і розробити набір онлайн-курсів. Ми вже маємо свою платформу та певний контент, але ще багато роботи.
Що нам зараз потрібно:
1. Обладнання для відео- та аудіозапису для створення контенту.
2. ПК (настільні чи ноутбуки) для монтажу та виробництва курсів.
3. Обладнання для створення дистанційної лабораторії для наших студентів.
4. Ресурси для відновлення інфраструктури, коли це буде можливо.
Якщо ви хочете і маєте можливість допомогти – ми будемо дуже вдячні.
Як допомогти?
1. Стати нашим патроном- https://www.patreon.com/join/chepolytech/
2. Надслати благодійність безпосередньо до університету.
Одержувач: НУ “Чернігівська політехніка”
Код ЄДРПОУ 05460798
Код банка одержувача (МФО): 820172
IBAN
UA028201720313281002301006996 – гривня
UA043808050000000000002520715 – долар/євро
Ім’я банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
Адреса банку: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9
Країна: Україна
SWIFT код: AVAL UA UK
3. Зв’язатись з нами для іншої підтримки – [email protected]