logo_ukr_sinij-scaled

Засідання галузевої секції Ради роботодавців

Час проведення:

Місце проведення:

Microsoft Teams

10 квітня 2024 року о 14.30 відбудеться засідання галузевої секції «Соціальні технології, туризм, оздоровлення та рекреації» Ради роботодавців Національного університету «Чернігівська політехніка».

Захід відбудеться в онлайн форматі за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NDIyNTg1ZTktZDBlYi00Nzk0LWEzYmQtMjUxNjY4NTVjMTEx%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2C%22Oid%22%3A%22e7ba0beb-6d24-45b3-a7e6-6c25ff2cdf5d%22%7D