logo_ukr_sinij-scaled

Засідання галузевої секції Ради роботодавців

Час проведення:

Місце проведення:

Microsoft Teams

19 квітня 2024 року о 16.10 відбудеться засідання галузевої Гуманітарної секції, підсекції «033-Філософія (Аналітика суспільно-політичних процесів)» Ради роботодавців Національного університету «Чернігівська політехніка».

Захід відбудеться в онлайн форматі за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM2ZWRiYmYtY2I2OS00OGJkLWJkNGItMWRkYTUzN2E4NjM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%223fa26f98-8ce6-4843-8144-96baee26e320%22%7d