logo_ukr_sinij-scaled

Запрошуємо на відкриту лекцію

Час проведення:

Місце проведення:

teams.microsoft

Запрошуємо на відкриту лекцію
Час проведення
22 червня 2022 року 10:00

Запрошуємо відвідати відкриту лекцію професора кафедри інформаційних та комп’ютерних систем Зайцева Сергія Васильовича на тему «Основні поняття теорії випадкових функцій. Практичне застосування в сфері інформаційної безпеки»

Відповідно до наказу ректора від 26.03.2022 № 08/ВС «Про організацію освітнього процесу у дистанційній формі з 01.04.2022 та закінчення 2021-2022 навчального року в умовах воєнного стану» заняття відбудеться в он-лайн режимі за посиланням

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a52e9700903d744368a6b75e0ec9323c5%40thread.tacv2/1655712947952?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%22ab46dc10-89b4-4ed9-a7fd-dfcf83e7bfed%22%7d