logo_ukr_sinij-scaled

Запрошуємо на відкриту лекцію

Час проведення:

Місце проведення:

Microsoft Teams

Час проведення

2 травня 2023 р. о 9:40

Запрошуємо відвідати відкриту лекцію доцента кафедри кримінального права та правосуддя, к. держ. упр. Петрик Олени Леонідівни з дисципліни «Актуальні проблеми профілактики кримінальних правопорушень» здобувачам вищої освіти 1-го курсу магістратури спеціальності 081 «Право» на тему: «Міжнародна співпраця у боротьбі з кримінальними правопорушеннями».

Відповідно до наказу ректора від 01.02.2023 № 16/ВС «Про особливості організації освітнього процесу у другому семестрі 2022-2023 н.р.» заняття відбудеться в он-лайн режимі на платформі Teams за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8U-wtFo4wa9al1VyVxRFBUdxmpgTBgMySDzfAA991D01%40thread.tacv2/1671821642155?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%2282bd16b0-7e12-4133-a27c-75cbd49d8459%22%7d