logo_ukr_sinij-scaled

Запрошуємо на відкриту лекцію

Час проведення:

Місце проведення:

Microsoft Teams

Час проведення

18 квітня 2023 року о 13:10

Запрошуємо відвідати відкриту лекцію доцента кафедри фізичної реабілітації, кандидата медичних наук Пономаренко Наталії Петрівні з дисципліни «Клінічний реабілітаційний менеджмент у фізичній терапії, ерготерапії» на тему «Фізична реабілітація при бронхіальній астмі, пневмоніях».

Відповідно до наказу ректора від 01.02.2023 № 16/ВС «Про особливості організації освітнього процесу у другому семестрі 2022-2023 н.р.» заняття відбудеться в он-лайн режимі на платформі Teams за посиланням

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2jojyCzJsHqqONEz7i52OteAVe88EPNcm_O6j0plRV01%40thread.tacv2/1672836148814?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%2282bd16b0-7e12-4133-a27c-75cbd49d8459%22%7d.