Безымянный

Запрошуємо на інструктивно-методичне заняття

Час проведення:

Місце проведення:

Microsoft Teams

Команда проєкту CYBPHYS, який виконується за програмою Еразмус+ КА2, запрошує студентів та викладачів університету 12 травня о 11.25 відвідати інструктивно-методичне заняття із використання в навчальному процесі розподіленого середовища дистанційного навчання (Shared Modeling and Simulation Environment – SMSE), розробленого НУ «Чернігівська політехніка» в рамках виконання даного проєкту.

Заняття в on-line режимі в Microsoft Teams.

Покликання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arm4-1W-s8dKXjNwCzZNpcw4454dUOja-mgLzSFCURfQ1%40thread.tacv2/1683783262843?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%222bdd6b79-9747-4b80-a362-dcb07963ad3a%22%7d

CybPhys SMSE team code: l1kg2qe