image001

Як побачити Антарктиду на власні очі?

Час проведення:

Місце проведення:

Microsoft Teams

Онлайн-зустріч

\

Долучитися до зустрічі можна за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a87a55185451c47f496b9f75c1a96fb9a%40thread.tacv2/1712230493064?context=%7b%22Tid%22%3a%2233c7147e-9374-4a05-a175-43367185b3f7%22%2c%22Oid%22%3a%22570066ca-55d7-4666-9d82-2739a73d5101%22%7d