Center for Foreign Languages

Центр іноземних мов створено у 2015 році при Чернігівському національному технологічному університеті на базі кафедри іноземних мов професійного спрямування.

 

Центр пропонує групове та індивідуальне навчання англійської, німецької та французької мов.

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ В ЦЕНТРІ ІНОЗЕМНИХ МОВ:

 • Базові курси іноземної мови
  • рівень А1-В1
 • Поглиблені курси іноземної мови
  • рівень В2-С1
 • Курси ділової іноземної мови
 • Курси іноземних мов професійного спрямування
 • Професійно орієнтовані курси іноземної мови для вступників до магістратури
 • Інтенсивні граматичні курси
 • Курси іноземної мови для викладачів
  • рівень В1-В2
  • рівень А1-С1
 • Підготовчі курси академічної англійської мови до складання тесту IELTS на отримання міжнародного сертифікату
 • Підготовчі курси до складання ЗНО
 • Вузькоспеціалізовані мовні курси розроблені на запит корпоративних замовників

УМОВИ ПРИЙОМУ:

 • Курс навчання обирається слухачем, залежно від його власних потреб. Набір проводиться у групи за рівнями ЗЄР з мовної освіти (А1, А2, В1, В2, С1), а також у групи вивчення іноземних мов для академічних і спеціальних цілей та підготовки до складання іспиту на отримання міжнародного сертифікату IELTS.
 • Мовні групи формуються відповідно до поданих заяв слухачів та за результатами попереднього діагностичного тестування або співбесіди, які є обов’язковими для всіх нових слухачів.

ПРАВИЛА ТА ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

 • Набір та формування груп відбувається на початку кожного семестру.
 • Тривалість кожного курсу від 1 до 2-х семестрів в залежності від інтенсивності навчання за узгодженням групи.
 • Один навчальний семестр триває 3 місяці, година навчання – 45 хвилин.
 • Навчання на одному із мовних рівнів проводиться при темпі занять 1, 2 або 3 рази на тиждень.
 • Максимальна кількість слухачів у групі – 12. Більше осіб можуть приєднатися до групи за згоди викладача та всіх студентів групи.
 • Навчальний процес забезпечується викладачами кафедри іноземних мов професійного спрямування ЧНТУ та відбувається згідно з академічним календарем та програмою курсу.
 • Навчання проходить у формі практичних занять за традиційною комунікативно орієнтованою методикою в аудиторіях кафедри.
 • Частотність та тривалість навчання узгоджується зі слухачами групи та викладачем у відповідності до поставлених цілей та рівнів оволодівання іншомовним мовленням.
 • Підготовка до складання міжнародних іспитів та ЗНО відбувається в залежності від стартового рівня знань мови, який демонструє слухач при попередньому тестуванні в момент запису на навчання, але не менше 4- 6-ти місяців.
 • Заняття розпочинаються після повної попередньої оплати за навчальний семестр.

КУРСИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Мовні курси професійного спрямування – це унікальний синтез методик, що професійно покладені на тренінгову основу і є надзвичайно цікавою пропозицією для тих, хто хоче  працювати та спілкуватись з іноземними діловими партнерами.

Заняття проводяться  для осіб, що працюють чи планують працювати керівниками підприємств, менеджерами, референтами у сферах бізнесу та управління, а також для фірм, зацікавлених у навчанні своїх працівників.

По завершенні курсу слухачі зможуть :

 • Покращити навички ділового спілкування
 • Розширити запас ділової лексики
 • Якнайкраще організовувати та представляти ділову інформацію  іноземною мовою
 • Дотримуватися вимог щодо стилю бізнес- кореспонденції
 • Складати, проводити оцінку і аналіз ділової документації
 • Навчитися вести переговори, засобами іноземної мови, переконувати партнера, висловлювати своє ставлення,  оцінювати ситуацію, обмінюватися інформацією
 • Вести ділові розмови по телефону
 • Писати листи електронною поштою
 • Робити презентації  іноземною мовою

РОЗМОВНИЙ КЛУБ

       

   

 

Запрошуємо усіх бажаючих відвідати розмовний клуб з англійської мови (English Speaking Club), що являє собою серію занять, які організовані для тих, хто бажає вдосконалити вміння розмовляти англійською мовою.
Заняття дають можливість обговорювати оригінальні теми у невеликій дружній компанії та отримати поради та натхнення для подальшого самостійного вдосконалення мови.

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Центр іноземних мов проводить ретельний підбір та використання учбового матеріалу, оригінальних підручників, словників, аудіоматеріалів та допоміжної літератури видавництв MACMILLAN, EXPRESS PUBLISHING, OXFORD, CAMBRIDGE, LONGMAN, BBM, HUEBER, KLETT, COLLINS COBUILD, LANGENSCHEIDT (DUDEN).

НАШІ ВИКЛАДАЧІ:

Наші викладачі – наша гордість!

Професіонали, котрих ми залучили до роботи, – висококваліфіковані та творчі, з великим науково-педагогічним стажем. На заняттях використовують сучасну навчальну літературу, володіють захоплюючою комунікативною методикою навчання. Вони фахово допоможуть Вам здолати усі труднощі підготовчого періоду, адже працюють на позитивний результат. Дружня, творча та надзвичайно інформативно та емоційно насичена атмосфера, створена викладачами спільно зі студентами на заняттях ніколи і нікого не залишає байдужим.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В ЦЕНТРІ ІНОЗЕМНИХ МОВ:

 • сучасні та захоплюючі комунікативні методи викладання
 • інтерактивні заняття із використанням мультимедійних засобів
 • розробка індивідуальних навчальних планів та програм
 • доповнення занять переглядом відеофільмів іноземною мовою
 • побудова курсу із належною увагою щодо оволодівання усіма мовними вміннями (усним мовленням, читанням, письмом, слуханням)
 • індивідуальний підхід до слухачів із урахуванням особливостей їх навчальних стилів
 • вступні, випускні та пробні тестування протягом курсу навчання
 • отримання Сертифікату Чернігівського національного технологічного університету із зазначенням рівня володіння іноземною мовою та кількістю прослуханих академічних годин після успішного проходження курсу іноземної мови і складання іспиту.

МІЖНАРОДНА ШКАЛА МОВНИХ РІВНІВ

Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти існує шість рівнів володіння мовою, які були розроблені Асоціацією Мовних Експертів ALTE (The Association of Language Testers in Europe):

Досвідчений Користувач

С2

Може розуміти без утруднень практично все, що чує або читає. Може вилучити інформацію з різних усних чи письмових джерел, узагальнити її і зробити аргументований виклад у зв’язній формі. Може висловлюватись спонтанно, дуже швидко і точно, диференціюючи найтонші відтінки смислу у досить складних ситуаціях.

C1

Може розуміти широкий спектр досить складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення. Може висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження. Може ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями. Може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання.

Незалежний користувач

В2

Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й технічні (спеціалізовані)дискусії за своїм фахом. Може нормально спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає труднощів жодній із сторін. Може чітко, детально висловлюватись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.

В1

Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, при навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість питань під час перебування або подорожі у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв’язно висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії та амбіції, навести стислі пояснення і докази щодо точок зору та планів.

Елементарний користувач

А2

Може розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи. Може спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де необхідний простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми. Може описати простими мовними засобами вигляд його/її оточення, найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою безпосередніх потреб.

А1

Може розуміти і вживати побутові повсякденні вирази, а також елементарні речення, необхідні для задоволення конкретних потреб. Може відрекомендуватись або представити когось та може запитувати і відповідати на запитання про деталі особистого життя, наприклад де він/вона живе; про людей, яких він/вона знає; про речі які він/вона має. Може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий прийти на допомогу.

Основним напрямом діяльності Центру іноземних мов вважається розвиток та вдосконалення вмінь слухачів для досягнення ними просунутого (Vantage або В2) рівня, або рівня незалежного користувача.

По закінченні курсу студенти зможуть:

Аудіювання
 • розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході детальних обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю
 • розуміти в деталях телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування
 • розуміти загальний зміст і більшість суттєвих деталей в автентичних радіо- і телепередачах, пов’язаних з академічною та професійною сферами
 • розуміти досить складні повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі
 • розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання (напр., намір зробити зауваження)
 • визначати позицію і точку зору мовця
 • розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування
Говоріння

Мовленнєві вміння (діалогічне мовлення)

 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час детальних
 • обговорень, дискусій, офіційних перемовин, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією
 • чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному житті (напр., в семінарах, дискусіях)
 • поводитись адекватно у типових світських, академічних і професійних ситуаціях (напр., у засіданнях, перервах на каву, вечірках)
 • реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування
 • телефонувати з конкретними цілями академічного і професійного характеру-висловлювати думки щодо змісту автентичних радіо- і телевізійних програм, пов’язаних з академічною та професійною сферами
 • реагувати на оголошення, доволі складні повідомлення та інструкції в академічному і професійному середовищах
 • адекватно реагувати на позицію/точку зору співрозмовника
 • пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і стосуються її напряму, стилю та основних наголосів
 • виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами

Мовленнєві вміння (монологічне мовлення)

 • чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування
 • продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю
 • користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс
Читання
 • розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернетівських джерел
 • визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов’язаних з навчанням та спеціальністю
 • розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки висловлювання (напр., службових записок, листів, звітів)
 • розуміти деталі у доволі складних рекламних матеріалах, інструкціях, специфікаціях (напр., стосовно функціонування пристроїв/обладнання)
 • розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію (напр., листи, факси, електронні повідомлення тощо)
 • розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального статусу, коли здійснюються різні наміри спілкування
Письмо
 • писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами (напр., заяву)
 • писати у стандартному форматі деталізовані завдання і звіти, пов’язані з навчанням та спеціальністю
 • готувати і продукувати ділову та професійну кореспонденцію
 • точно фіксувати повідомлення по телефону та від відвідувачів
 • писати з високим ступенем граматичної коректності резюме, протоколи та ін.
 • заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим ступенем граматичної коректності
 • користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс
 • виконувати цілку низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами

УМІННЯ ВЧИТИСЯ

По закінченні курсу студенти здатні:

Пошук інформації

 • запитувати з метою пошуку інформації
 • знаходити конкретну інформацію, пов’язану з процесом або предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або показчиком, довідниками, словниками та Інтернетом
 • запитувати, щоб отримати суттєво важливу інформацію, пов’язану з навчанням або спеціальністю прогнозувати інформацію, користуючись для цього “ключами”, напр., заголовками, підзаголовками, ім’ям автора та ін.

Академічне мовлення

 • виступати з презентаціями чи доповідями з питань, пов’язаних з навчанням
 • враховувати аудиторію і мету висловлювання
 • викласти план-схему висловлювання та логічно структурувати ідеї
 • користуватись відповідними правилами презентації, мовою жестів і т.д.
 • коментувати таблиці, графіки і схеми
 • користуватись адекватними стратегіями під час дискусій, семінарів та консультацій
 • орієнтувати аудиторію щодо загальної побудови виступу
 • дотримуватись теми виступу
 • враховувати різні точки зору
 • виділяти головну ідею, розширювати й розвивати її
 • розпочинати дискусію, підсумовувати, головувати під час дискусії

Академічне письмо

 • тлумачити, порівнювати і зіставляти таблиці, графіки та схеми
 • узагальнювати, перефразовувати й синтезувати ідеї з різних типів текстів (напр., із статей, дослідницьких проектів)
 • фіксувати й письмово викладати результати досліджень (напр., опитування думки, огляд теми)
 • робити адекватні і придатні для користування конспекти з різноманітних інформаційних джерел
 • написати звіт (напр., згідно проекту)
 • враховувати аудиторію та мету висловлювання
 • стисло викладати зміст тексту, логічно структурувати ідеї
 • писати вступ/висновки
 • організовувати текст як послідовність абзаців з їх заголовками та підзаголовками
 • користуватися логічними сполучниками для поєднання абзаців в єдиний текст
 • коректно наводити цитати
 • складати бібліографію
 • вичитувати та виправляти роботу

Організація та самоусвідомлення

 • розробляти індивідуальні навчальні плани
 • ефективно користуватися навчальними ресурсами (напр., словниками, довідниками, Інтернетом)
 • усвідомлювати індивідуальний стиль навчання/мислення
 • вести навчальні/ аналітичні щоденники
 • сумлінно вести облік прочитаного матеріалу, важливих посилань, цитат

Мовні вміння

По закінченні курсу студенти повинні мати робочі знання:

 • граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах
 • правил англійського синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів академічного і професійного мовлення
 • широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах

Соціолінгвістична та прагматична компетенції

По закінченні курсу студенти зможуть:

 • розуміти, як ключові цінності, переконання та поведінка в академічному і професійному середовищі України відрізняються при порівнянні однієї культури 3 іншими (міжнародні, національні, інституційні особливості)
 • розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною
 • застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі
 • належним чином поводити себе й реагувати у типових світських, академічних і професійних ситуаціях повсякденного життя.

З питаннями звертатись за тел. 665-128