MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM

20 вересня 2013 року у м. Болонья (Італія) ЧНТУ підписав меморандум про приєднання до Magna Charta Universitatum.

Підписуючи Хартію, Чернігівський національний технологічний університет підтвердив свою належність до академічної співдружності, яка перетинає політичні та соціальні бар’єри і формує вектори інтеграції в суспільство, що надає усім громадянам необхідні права і свободи у сфері культури, науки та освіти.

Велика Хартія університетів – документ, створений з метою вдосконалення освітніх систем і політики розвитку європейського університетського співтовариства. Він визначає основні принципи, якими повинні керуватися університети для забезпечення розвитку освіти, інноваційного руху та налагодження тісних зв’язків між вузами, підкреслює основні цінності, права та обов’язки університету як ключової інституції суспільства.

Нагадаємо, що Велика Хартія університетів декларує конкретні чотири принципи діяльності вищих навчальних закладів. Так, перший з них сформульований так: «Університет – автономний, по-своєму організований інститут в серці суспільства, який виробляє, оцінює, примножує і поширює культуру шляхом наукових досліджень і навчання. Другий принцип проголошує єдність освітньої та наукової діяльності університетів і відображає сутність дослідницького університету: «Навчання і дослідження в університетах йдуть в нероздільному процесі, який не повинен відставати від потреб і вимог суспільства та забезпечувати їх задоволення за допомогою передового наукового знання». Не менш важливий і актуальний третій принцип – академічних свобод у вузі: «Свобода у дослідженнях і навчанні є фундаментальним принципом університетського життя». І університети повинні, наскільки це залежить від них, забезпечувати виконання цієї вимоги. Четвертий принцип підкреслює місію університетів як зберігачів традицій і накопиченого інтелектуального багатства, що сприяють інтеграції різних культур: «Університет є гарантом європейської гуманістичної традиції».