ua en
Назва конференції Організатор заходу/ Місце та дата проведення Дедлайн подачі тез Вартість  
ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«ПРОБЛЕМИ «ЛІНГВІСТИЧНОЇ СЕМАНТИКИ»
Рівненський державний гуманітарний університет,
факультет іноземної філології, 21 листопада
2019 року, м. Рівне
до 31 жовтня 2019 р. Безкоштовна  участь Інформ. лист
ХІV Міжнародна науково-практична конференція «ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 18-20 листопада 2019 року, 
м. Київ
Місце проведення: Chamber Plaza (Конгрес-хол Grand Hall - вул. Велика Житомирська, 33);
Бізнес-Конгрес-центр «101 Tower» (Конгрес-хол «Київ» - вул. Льва Толстого,  57.
до 10 листопада
2019 р. включно
Вартість публікації  - 55 грн. за сторінку (вітчизняне видання) та 75 грн. за сторінку (міжнародне видання). Інформ. лист
ХІ Міжнародний науково-технічний  семінар «СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ ТА СКЛАД БЕТОНУ» Національний університет водного господарства та природо користування,
15-16  січня  2020 р.,
м. Рівне.
Матеріали семінару будуть опубліковані в збірнику наукових праць «Ресурсо економні матеріали, конструкції, будівлі та споруди»  
не пізніше 30 листопада 2019 р. Вартість публікації - 400 грн.
Орг. внесок включає: публікацію статей в збірнику наукових праць
Інформ. лист
ІV Всеукраїнська науково-практична
конференція "ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ І
КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ"
Дніпровський національний університет
ім. Олеся Гончара,
27-29 листопада 2019р.  м. Дніпро
до 25 жовтня
2019 р.
Органiзацiйний внесок  450 грн - очна участь;  200 грн - заочна участь: Інформ. лист
Міжнародна наукова конференція «АНТИЧНІСТЬ ТА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ФІЛОСОФІЯ. ДО 180-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Ф.О. ЗЕЛЕНОГОРСЬКОГО ТА 160-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ П.Е. ЛЕЙКФЕЛЬДА» ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедра теоретичної і практичної філософії імені професора Й.Б. Шада, 27-28 листопада 2019 р.) до 25 жовтня 2019 р.: Інформ. лист
VІІІ Міжнародна науково-практична конференція  "ЕНЕРГОЕФЕ КТИВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" Київський  національний  університет технологій та дизайну, 24 жовтня 2019 р. До 1 жовтня 2019 року необхідно пройти реєстрацію на офіційному сайті конференції: http://energy.-knutd.edu.ua 300 грн. Інформ. лист
1. Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація  аграрного менеджменту».
2. Публікація у науковому журналі International Journal of Engineering and Advance Technology», що індексується у наукометричній базі Scopus
3. Публікація розділу  у колективній монографії «Діджиталізація аграрного менеджменту».
29-30.11.2019 р.
Національний університет біоресурсів і природо користування,
Київ, Україна.
До 31 жовтня 2019р. Загальна вартість за участь у конференції та публікацію статті у зарубіжному виданні «International Journal of Engineering and Advance Technology», що індексується у наукометричній базі Scopus – 350 у.о.
За участь у конференції та публікацію розділу у колективній монографії «Діджиталізація аграрного менеджменту» – 50 грн. сторінка
Інформ. лист
Міжнародній науково-практичній конференції
«ПЕРЕДОВІ ОСВІТНІ ПРАКТИКИ: УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ»
16 – 17 листопада 2019 року,
за адресом м. Київ, вул. Володимирська, 55,
Великий конференц-зал Національної академії наук України
до 11 жовтня 2019 р.
Дедлайн подання розділу в монографію: 25 жовтня 2019 року!  
участь у якості слухача здійснюється на безкоштовній основі;
участь у якості доповідача – 250 грн. (учасник отримує сертифікат, програму конференції, публікацію у збірнику матеріалів форуму та безпосередньо збірник);
участь за дистанційною формою – 200 грн. (учасник отримує сертифікат, програму конференції, публікацію в збірнику матеріалів конференції; учаснику забезпечується пересилання збірника матеріалів та сертифіката Новою поштою).
Інформ. лист
IV Міжнародна науково-практична конференція «ПРІОРИТЕТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ».
СТАЖУВАННЯ
26-30 листопада 2019 р.,
Новий Сонч,
Польща- Організатор
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
http://www.wsb-nlu.edu.pl/
до 15.10.2019 Вартість участі у конференції складає 80 євро. Термін сплати участі у конференції – 1 листопада 2019 Інформ. лист
І Міжнародна науково-практична конференція
«Виклики психологічної та психотерапевтичної допомоги в умовах сучасності. Перспективи теорії та практики психодрами»,
«Дорога додому»
2-3 листопада 2019 р.
Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»
до 20.10.2019 оргвнесок – 600 грн. сплачують усі учасники конференції (до 20 жовтня, після – 800 грн.), для студентів закладів вищої освіти (стаціонарної та денної форм навчання)– 400 грн., для учасників Вінницької школи сучасних напрямків психотерапії – 500 грн.(з урахуванням годин в теорію).
Після 20 жовтня 500 грн.
Інформ. лист
Міжнародна науково-практична конференція "ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН" 21 листопада 2019 року
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
До 10.11.2019 150 грн. Інформ. лист
XV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці» Університет державної фіскальної служби України,
ННІ обліку, аналізу та аудиту
Прийом заявок і тез – до 23.11.2019 р. Організаційний внесок – 80 грн. Інформ. лист
ХІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Інформаційні технології у професійній діяльності» Міністерство освіти і науки України,
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Подача on-line заявки - до 20 жовтня 2019 р. Без публікації – безкоштовно;
з публікацією в електронному збірнику тез – 20 грн./стор.
Інформ. лист
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Сучасні інформаційні системи та технології» Херсонський національний технічний університет До 20.11.2019 р. Участь - безкоштовна Інформ. лист
1. Х міжнародна Internet-конференція студентів та молодих вчених «СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: проблеми, перспективи, ефективність».
2. Публікація статей в електронному журналі «Е-кономіка»
Міністерство освіти і науки України,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
1. on-line реєстрація - до 20 грудня 2019 р.

2. матеріали приймаються до 25 грудня 2019 р.
1. Орг. внесок – 100 грн. (публікація 2-х сторінок тез), вартість кожної додаткової сторінки – 30 грн.
2. Публікація однієї статті (5-7 сторінок) – 100 грн.
Інформ. лист
I Міжнародна науково-практична конференція
«PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT»
Науково-видавничий центр «Sci-conf.com.ua» до 26 жовтня 2019 р. (включно) Вартість публікації – 150 грн. Інформ. лист
Науково-методична конференція «ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ МАШИН» Міністерство освіти і науки України,
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка,
Науковий національний центр «ІМЕСГ» НААН України
подання матеріалів до 4 листопада 2019 року   Інформ. лист
Колективна монографія
«Суспільні трансформації національної економіки в контексті
євроінтеграційних процесів»
Академія економічних наук України  до 10 листопада 2019 700 грн. за 10 стор. тексту Інформ. лист
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики» ВНЗ «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,  
м. Київ, 20-21 листопада 2019 року
до 01 листопада 2019 Реєстраційний збір – 200 грн. Інформ. лист
V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі»
ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", кафедра романо-германської філології, 21 листопада 2019 року, м. Полтава-Старобільськ до 1 листопада  2019 70 грн. (електронний збірник, сертифікат) Інформ. лист
13-а науково-практична конференція за міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком», присвячена пам’яті Решетніченка Андрія Володимировича Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління
при Президентові України, м. Дніпро,
29 листопада 2019 року
до 25 листопада 2019 Публікація тез учасників безкоштовна Інформ. лист
ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція „Молодіжна наука у контексті суспільно-економічного розвитку країни” Східноєвропейський університет економіки і менеджменту,
м. Черкаси, 22 листопада 2019 року
до 10 листопада 2019 Публікація тез учасників безкоштовна Інформ. лист
VІІІ  Міжнародна науково-практична конференціїя «Розумовські  зустрічі» Чернігівський центр підвищення кваліфікації,  Сіверський інститут регіональних досліджень, м. Чернігів, 12 – 13 грудня 2019 року   Реєстрація - до 10 листопада 2019 ,
Тези – до 23 грудня 2019
Детальніше у інформ.листі Інформ. лист
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізації» Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, 28 листопада 2019 року до 24 листопада 2019 Публікація тез учасників безкоштовна Інформ. лист
IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти» Ужгородський національний університет, м. Ужгород, 26 листопада 2019 року (дистанційно) до 24 листопада 2019 110 грн. Інформ. лист
ІХ Всеукраїнська науково-практична
Інтернет-конференція «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку / ТЕБ-2019»
Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, 4-15 листопада 2019 р.   до 1 листопада 2019 50 грн. Інформ. лист
 IV науково-практична конференція «Енергоефективність: наука, технології, застосування» Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інженерно-педагогічний  факультет,м. Київ, 27 листопада 2019 року (заочна) Реєстрація учасників – до 23 листопада 2019.;
Тези -  до 25 листопада 2019
125 грн. Інформ. лист
VІ Всеукраїнській науково-практичній  інтернет-конференції молодих вчених та студентів  «Фінансові аспекти розвитку економіки України : теорія, методологія, практика» Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, 14 листопада  2019 року (дистанційна) до 10 листопада 2019 80 грн. Інформ. лист
VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг»   Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів, 5 грудня 2019 року,
(дистанційна)
до 18 листопада 2019 100 грн. Інформ. лист
ХV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці» Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, 25 листопада – 1 грудня 2019 р. до 25 листопада 2019 Безкоштовно Інформ. лист
V Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України» Харківський національний автомобільно-дорожній університетм. Харків, 21 листопада 2019 р. до 15 листопада 2019 Безкоштовно Інформ. лист
5 ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ» Міністерство освіти і науки України,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця, Одеський національний економічний університет
до 2 грудня 2019 р. (включно) подача заявки на участь і тез доповіді 100 грн. Інформ. лист
ОГОЛОШЕННЯ