ua en
Назва конференції Організатор заходу/ Місце та дата проведення Дедлайн подачі тез Вартість  
ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «СВІТОВІ ВИМІРИ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН» Міністерство освіти і науки України,
Національний авіаційний університет,
Інститут міжнародного співробітництва та освіти,
Центр міжнародної освіти
23 березня 2020 р. 100 грн. Інформ. лист
Міжнародна науково-практична
конференція
«УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ ДИНАМІЧНОЇ РИНКОВОЇ КОН'ЮНКТУРИ»
Науково-виробничий журнал
«Облік і фінанси»,
Державний аграрний університет
Молдови (Республіка Молдова),
Київський національний університет
технологій та дизайну
до 26 грудня 2019 р.
(включно)
100 грн. Інформ. лист
ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти» Ужгородський національний університет,
26 листопада  2019
 До 24 листопада 110 грн. Одноосібна публікація тез доповідей докторів наук- безкоштовна Інформ. лист
Міжнародна науково-практична конференція «Напрями розвитку ринкової економіки: нові реалії та можливості в умовах інтеграційних процесів». Ужгородський національний університет,
30 листопада 2019 року.
до 29 листопада 2019 року (включно) 250 грн. Інформ. лист
 Мiжнародна науково-практична iнтернет-конференцiя  «Сорок другі економіко-правові дискусії »  За сприянням та при активній участі Громадської організації "Наукова спільнота" та Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza w Przewo, 26  листопада 2019 р.   до 26 листопада включно. 50 гривень за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4. Інформ. лист
Інтернет-конференція економічного спрямування «Світ економічної науки. Випуск 18». Ініціативна група молодих вчених за сприянням та при активній участі Громадської організації "Наукова спільнота" та Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza (Польща) до 26 листопада включно  на сайті www.economy-confer.com.ua 50 гривень за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4 та 60 гривень за збірник та сертифікат Інформ. лист
Щорічна (Х) міжнародна Internet-конференція студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. ФОРВАРД-2019». ННІ економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу
НТУ "Харківський політехнчний інститут",
27 грудня 2019 року
до 20 грудня 2019 р. (включно):  Зареєструватись on-line та завантажити файли тез/статті/тез+статті за посиланням: https://forms.gle/Lr1jD1iEUVyMkpij6 Орг. внесок за участь у конференції становить 100 грн. - вартість публікації 2-х сторінок тез. 4
Електронний збірник наукових праць «Е-КОНОМІКА», формування другого випуску (в рамках проведення щорічної (Х) міжнародної Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард-2019» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» до 25 грудня 2019 Вартість публікації однієї статті (5-7 сторінок) становить 100 гривень. Інформ. лист
ІV Міжнародна наукова конференція «SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY» НИЦ "Sci-conf.com.ua" Ливерпуль, Великобритания, 4-6 декабря 2019г. 3 декабря 2019 290 грн Інформ. лист
VI Міжнародна наукова конференція «DISCOVERY SCIENCE» 6 грудня 2019р. у м. Карлові Вари, ЧЕХІЯ. до 29 листопада 2019 299 грн. Інформ. лист
Зарубіжний науковий журнал «Recht der Osteuropäischen Staaten». http://www.reos.uni-goettingen.de/?p=828 до 29 листопада 2019 Вартість публікації наукової статті у журналі « Recht d er O steuropäischen Staaten» становить 40 євро у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на момент здійснення платежу. Інформ. лист
Колективна монографія «Стратегії стійкого соціально-економічного розвитку та механізми їх реалізації в глобальному вимірі». Вища школа страхування та фінансів,Болгарія до 01 грудня 2019 Вартість 10 сторінок статті в монографії – 32 євро. Інформ. лист
Науковий журнал «Правова позиція» об'єднує відомих вчених та практиків у сфері адміністративного, митного, цивільного права запрошує до публікацій у  випуску № 4 (25), 2019. Університет митної справи та фінансів 22 листопада 2019 500 грн. за статтю – до 12 стор. Інформ. лист
ХІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини». Миколаївський  національний
Університет  ім.  В.О. Сухомлинського
до 10 грудня 2019 року 30 грн. за одну сторінку
форматом А4.
Пересилка збірника робіт -30 грн.
Інформ. лист
Міжнародна  науково-практична конференція «Інноваційно-інвестиційні проблеми кластеризації економіки України».
Запрошення до публікації   у міжнародній колективній монографії на тему «Кластерна модель інноваційного розвитку національної економіки: інфраструктурний та інвестиційний аспекти».
Факультет економіки та бізнес-адміністрування НАУ.
6 грудня 2019 року 03058, Україна, м. Київ, пр. Космонавта Комарова 1, 2 корпус.
до 20 листопада 2019 року 250 гривень Інформ. лист
Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку економіки у 2019 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти» Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин, 7 грудня 2019
до 6 грудня 2019 року (включно 250 гривень Інформ. лист
ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«ПРОБЛЕМИ «ЛІНГВІСТИЧНОЇ СЕМАНТИКИ»
Рівненський державний гуманітарний університет,
факультет іноземної філології, 21 листопада
2019 року, м. Рівне
до 31 жовтня 2019 р. Безкоштовна  участь Інформ. лист
ХІV Міжнародна науково-практична конференція «ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 18-20 листопада 2019 року, 
м. Київ
Місце проведення: Chamber Plaza (Конгрес-хол Grand Hall - вул. Велика Житомирська, 33);
Бізнес-Конгрес-центр «101 Tower» (Конгрес-хол «Київ» - вул. Льва Толстого,  57.
до 10 листопада
2019 р. включно
Вартість публікації  - 55 грн. за сторінку (вітчизняне видання) та 75 грн. за сторінку (міжнародне видання). Інформ. лист
ХІ Міжнародний науково-технічний  семінар «СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ ТА СКЛАД БЕТОНУ» Національний університет водного господарства та природо користування,
15-16  січня  2020 р.,
м. Рівне.
Матеріали семінару будуть опубліковані в збірнику наукових праць «Ресурсо економні матеріали, конструкції, будівлі та споруди»  
не пізніше 30 листопада 2019 р. Вартість публікації - 400 грн.
Орг. внесок включає: публікацію статей в збірнику наукових праць
Інформ. лист
ІV Всеукраїнська науково-практична
конференція "ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ І
КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ"
Дніпровський національний університет
ім. Олеся Гончара,
27-29 листопада 2019р.  м. Дніпро
до 25 жовтня
2019 р.
Органiзацiйний внесок  450 грн - очна участь;  200 грн - заочна участь: Інформ. лист
Міжнародна наукова конференція «АНТИЧНІСТЬ ТА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ФІЛОСОФІЯ. ДО 180-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Ф.О. ЗЕЛЕНОГОРСЬКОГО ТА 160-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ П.Е. ЛЕЙКФЕЛЬДА» ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедра теоретичної і практичної філософії імені професора Й.Б. Шада, 27-28 листопада 2019 р.) до 25 жовтня 2019 р.: Інформ. лист
1. Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація  аграрного менеджменту».
2. Публікація у науковому журналі International Journal of Engineering and Advance Technology», що індексується у наукометричній базі Scopus
3. Публікація розділу  у колективній монографії «Діджиталізація аграрного менеджменту».
29-30.11.2019 р.
Національний університет біоресурсів і природо користування,
Київ, Україна.
До 31 жовтня 2019р. Загальна вартість за участь у конференції та публікацію статті у зарубіжному виданні «International Journal of Engineering and Advance Technology», що індексується у наукометричній базі Scopus – 350 у.о.
За участь у конференції та публікацію розділу у колективній монографії «Діджиталізація аграрного менеджменту» – 50 грн. сторінка
Інформ. лист
IV Міжнародна науково-практична конференція «ПРІОРИТЕТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ».
СТАЖУВАННЯ
26-30 листопада 2019 р.,
Новий Сонч,
Польща- Організатор
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
http://www.wsb-nlu.edu.pl/
до 15.10.2019 Вартість участі у конференції складає 80 євро. Термін сплати участі у конференції – 1 листопада 2019 Інформ. лист
Міжнародна науково-практична конференція "ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН" 21 листопада 2019 року
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
До 10.11.2019 150 грн. Інформ. лист
XV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці» Університет державної фіскальної служби України,
ННІ обліку, аналізу та аудиту
Прийом заявок і тез – до 23.11.2019 р. Організаційний внесок – 80 грн. Інформ. лист
ХІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Інформаційні технології у професійній діяльності» Міністерство освіти і науки України,
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Подача on-line заявки - до 20 жовтня 2019 р. Без публікації – безкоштовно;
з публікацією в електронному збірнику тез – 20 грн./стор.
Інформ. лист
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Сучасні інформаційні системи та технології» Херсонський національний технічний університет До 20.11.2019 р. Участь - безкоштовна Інформ. лист
1. Х міжнародна Internet-конференція студентів та молодих вчених «СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: проблеми, перспективи, ефективність».
2. Публікація статей в електронному журналі «Е-кономіка»
Міністерство освіти і науки України,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
1. on-line реєстрація - до 20 грудня 2019 р.

2. матеріали приймаються до 25 грудня 2019 р.
1. Орг. внесок – 100 грн. (публікація 2-х сторінок тез), вартість кожної додаткової сторінки – 30 грн.
2. Публікація однієї статті (5-7 сторінок) – 100 грн.
Інформ. лист
I Міжнародна науково-практична конференція
«PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT»
Науково-видавничий центр «Sci-conf.com.ua» до 26 жовтня 2019 р. (включно) Вартість публікації – 150 грн. Інформ. лист
Науково-методична конференція «ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ МАШИН» Міністерство освіти і науки України,
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка,
Науковий національний центр «ІМЕСГ» НААН України
подання матеріалів до 4 листопада 2019 року   Інформ. лист
Колективна монографія
«Суспільні трансформації національної економіки в контексті
євроінтеграційних процесів»
Академія економічних наук України  до 10 листопада 2019 700 грн. за 10 стор. тексту Інформ. лист
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики» ВНЗ «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,  
м. Київ, 20-21 листопада 2019 року
до 01 листопада 2019 Реєстраційний збір – 200 грн. Інформ. лист
V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі»
ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", кафедра романо-германської філології, 21 листопада 2019 року, м. Полтава-Старобільськ до 1 листопада  2019 70 грн. (електронний збірник, сертифікат) Інформ. лист
13-а науково-практична конференція за міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком», присвячена пам’яті Решетніченка Андрія Володимировича Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління
при Президентові України, м. Дніпро,
29 листопада 2019 року
до 25 листопада 2019 Публікація тез учасників безкоштовна Інформ. лист
ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція „Молодіжна наука у контексті суспільно-економічного розвитку країни” Східноєвропейський університет економіки і менеджменту,
м. Черкаси, 22 листопада 2019 року
до 10 листопада 2019 Публікація тез учасників безкоштовна Інформ. лист
VІІІ  Міжнародна науково-практична конференціїя «Розумовські  зустрічі» Чернігівський центр підвищення кваліфікації,  Сіверський інститут регіональних досліджень, м. Чернігів, 12 – 13 грудня 2019 року   Реєстрація - до 10 листопада 2019 ,
Тези – до 23 грудня 2019
Детальніше у інформ.листі Інформ. лист
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізації» Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, 28 листопада 2019 року до 24 листопада 2019 Публікація тез учасників безкоштовна Інформ. лист
IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти» Ужгородський національний університет, м. Ужгород, 26 листопада 2019 року (дистанційно) до 24 листопада 2019 110 грн. Інформ. лист
 IV науково-практична конференція «Енергоефективність: наука, технології, застосування» Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інженерно-педагогічний  факультет,м. Київ, 27 листопада 2019 року (заочна) Реєстрація учасників – до 23 листопада 2019.;
Тези -  до 25 листопада 2019
125 грн. Інформ. лист
VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг»   Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів, 5 грудня 2019 року,
(дистанційна)
до 18 листопада 2019 100 грн. Інформ. лист
ХV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці» Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, 25 листопада – 1 грудня 2019 р. до 25 листопада 2019 Безкоштовно Інформ. лист
ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ» Міністерство освіти і науки України,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця, Одеський національний економічний університет
до 2 грудня 2019 р. (включно) подача заявки на участь і тез доповіді 100 грн. Інформ. лист
ОГОЛОШЕННЯ