ua en

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Чернігівському національному технологічному університеті здійснюється через аспірантуру і докторантуру, яка безпосередньо підпорядкована проректору з наукової роботи Казимиру Володимиру Вікторовичу.  

Правила прийому до аспірантури та докторантури Чернігівського національного технологічного університету у 2019/2020 роках


 

Наказ №29-ас від 30.08.2019 про зарахування до аспірантури

Наказ №30-ас про зарахування до докторантури

 

Аспірантура

Аспірантура  Чернігівського національного технологічного університету створена у 1992 році згідно з наказом   Міністерства вищої освіти   України від 16 січня 1992 р. № 12.

В аспірантурі за державним замовленням та на договірній основі навчається більше 70 осіб. Підготовку науково-педагогічних кадрів здійснювалася за 24-ма науковими спеціальностями.

 • 01.05.03  -  математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
 • 05.02.01  –  матеріалознавство
 • 05.02.02  -   машинознавство
 • 05.02.08  -   технологія машинобудування
 • 05.02.09  -   динаміка та міцність машин
 • 05.03.06  -   зварювання та споріднені процеси і технології 
 • 05.03.07  -   процеси фізико-технічної обробки
 • 05.05.10  -   машини легкої промисловості
 • 05.09.03  -  електротехнічні комплекси та системи
 • 05.09.12  -   напівпровідникові перетворювачі електроенергії
 • 05.13.06  -   інформаційні технології
 • 05.13.22  -  управління проектами і програмами
 • 05.14.02  -    електричні станції , мережі і системи
 • 05.17.14  -    хімічний опір матеріалів та захист від корозії
 • 05.18.08  -   товарознавство непродовольчих товарів
 • 05.24.04  -  кадастр та моніторинг земель
 • 08.00.03  -  економіка та управління національним господарством
 • 08.00.04  -   економіка та управління підприємствами( за видами економічної діяльності)
 • 08.00.05  -   розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • 08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит
 • 19.00.05  -   соціальна психологія; психологія соціальної роботи
 • 21.06.01  -   екологічна безпека
 • 25.00.02  -   механізми державного управління
 • 25.00.01 – теорія та історія державного управління

" Наказом Міністерства освіти і науки України №389 від 08.04.2016 р. Чернігівському національному технологічному університету розширено провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні за наступними спеціальностями : (програми вступних іспитів)"

№ п/п

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
 1.  
05 – соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
 1.  
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
 1.  
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 1.  
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
 1.  
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 1.  
12 Інформаційні технології 122 Компьютерні науки
 1.  
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
 1.  
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство
 1.  
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
 1.  
14   Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 1.  
28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки

Програма вступних іспитів до аспірантури з іноземної мови

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ за спеціальностями:


Плата за навчання в аспірантурі

Наказ від 27.03.2019 №41 "Про підвищення плати за підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук"

Розклад занять

1 курс

2 курс

3 курс


Докторантура

Докторантура в університеті відкрита у 1998 році.

На даний час підготовка через докторантуру здійснюється  за наступними спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 132 Матеріалознавство
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 281 Публічне управління та адміністрування

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.


Вартість підготовки докторанта

Вартість навчання в аспірантурі/докторантурі для іноземних громадян
Контактна інформація

Адреса: 14035 Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
Кабінет: 242
Телефон: +38 (0462) 665115
E-mail: chntu.aspirantura@gmail.com

ОГОЛОШЕННЯ