Кафедра військової підготовки Сумського державного університету

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Сумського державного університету

Кафедра військової підготовки надає освітні послуги з військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 №48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу” (зі змінами), сумісних наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15 серпня 2013 року № 1190/560 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів” та від 11.11.2004 за № 531/857 “Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу” та на підставі договору укладеного з Чернігівським національним технологічним університетом.

Вимоги до кандидатів на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу:

 1. Військову підготовку за програмою офіцерів запасу можуть проходити громадяни України любої статі, які мають або здобудуть освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра станом на липень 2018 року (студенти всіх форм навчання, випускники ВНЗ, а також військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом), придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними і діловими якостями;
 2. Збільшено граничний вік для вступників – на військову підготовку можуть залучатися громадяни України, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 40 років.
 3. Зарахування студентів для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду;
 4. Громадяни, які зараховані на кафедру військової підготовки, укладають контракт в порядку, визначеному Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  01.02.2012 року №48;
 5. Термін навчання – 2 роки<, (4 навчальні семестри) та 30 добовий навчальний збір.

Перелік документів для вступу:

 1. заява на ім’я начальника кафедри військової підготовки;
 2. ксерокопія першої та другої сторінки паспорта громадянина України;
 3. ксерокопія ідентифікаційного коду;
 4. ксерокопію посвідчення про приписку(для осіб чоловічої статі);
 5. довідка військово-лікарської комісії про придатність до військової служби за станом здоров’я, яка видається військовим комісаріатом за місцем перебування на військовому обліку (для осіб жіночої статі за місцем проживання або навчання);
 6. ксерокопія диплому про вищу освіту та додатку до нього (для громадян, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра);
 7. ксерокопія посвідчення водія (за наявності).

За довідками звертатись:

м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. І, к. 238.
Тел.   ( 04622) 665-116,   063-334-18-13

Військова підготовка зі студентами проводиться за програмою підготовки офіцерів запасу відповідно до ліцензійного обсягу за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

Після закінчення навчання на військовій кафедрі студенти проходять стажування, складають державний іспит і отримують військове звання „молодший лейтенант”