ua en

Упродовж усього періоду державності України всі заклади вищої освіти переймаються підготовкою фахівців з менеджменту.

У бізнес-середовищi постійно змінюються усталені підходи до управління сферами матеріального виробництва, послуг і потребують сучасного оновлення.

Саме тому ми обрали загальносвітову модель менеджменту, яка народилась у Японії і носить ім’я «Кайдзен».

Кайдзен – це мистецтво управлінських дій, спрямованих на постійне удосконалення всіх середовищ виробництва, маркетингу, систем якості, логістики, фінансової діяльності, які зачіпають всі ієрархічні рівні та спрямовані на успіх в умовах посилення інтеграції і загострення конкуренції.

Система удосконалення KAIZEN характеризується наступними особливостями:

  • потрібні великі зусилля людей і незначні інвестиції;
  • всі залучені в систему удосконалення;
  • необхідна велика кількість дрібних кроків;
  • система виконана як філософський підхід.

Безперервне удосконалення має бути постійною метою організації. Організація, яка перестає удосконалювати свою діяльність, втрачає конкурентоспроможність!

Запрошуємо на навчання за спеціальністю 073 Менеджмент за новою освітньою програмою "КАЙДЗЕН МЕНЕДЖМЕНТ"

KAIZEN - KEY TO SUCCESS!!!

ОГОЛОШЕННЯ