ua en

Кафедра управління персоналом та економіки праці ЧНТУ активно співпрацює з Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» з метою напрацювання практичного досвіду у впровадженні інноваційних методів навчання за новою освітньою програмою «Управління бізнесом» (спеціальність 073 «Менеджмент»), яка започатковується в університеті у 2020 році.

Дана освітня програма є дуже своєчасною для нашого регіону, враховуючи значну потребу у започаткуванні проривних стартапів, розвитку малого та середнього бізнесу на інноваційних засадах, підвищенні ефективності діяльності об’єднаних територіальних громад,  закладів медицини та освіти,  корпоративного сектору економіки  за рахунок впровадження сучасних бізнес-моделей, адаптованих до умов швидко змінюваного середовища. Водночас, успішна трансформація бізнес-процесів в новій економічній реальності в значній мірі залежить від розвитку у майбутніх фахівців  таких навичок як креативність, критичне мислення, вміння працювати в команді, налагоджувати ефективну комунікацію.

Досвід проведення у 2019 році  завідувачем кафедрою управління персоналом та економіки праці Ремньовою Л.М. серії тренінгів «Технології креативного мислення для бізнесу»  під час Молодіжної школи бізнесу та чотирьох семінарів-практикумів для підприємців початківців в рамках обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки,   показав, що тренінговий формат заходу та спеціальні вправи-тести  для включення латерального  мислення допомагають  вийти за рамки шаблонів і ефективно продукувати нові-бізнес ідеї, що можуть стати початком нового стартапу або успішного бізнесу у майбутньому. Проведене анкетування показало, що  більшість учасників позитивно відносяться до відкриття у ЧНТУ нової освітньої програми «Управління бізнесом» і вбачають у ній значний потенціал для активізації молодіжного підприємництва та  стартап руху у нашому місті.

Крім того, позитивним моментом є можливість дисемінації   в рамках нової освітньої програми досвіду використання  сучасних інтерактивних методів навчання, вирішення  реальних кейсів, поєднання навчання із  стажуванням в передових бізнесових структурах,  отриманого під час участі ЧНТУ в міжнародному проекті ЄС  ТЕМПУС «Набуття  професійних та підприємницьких навичок  шляхом виховання підприємницького духу та  консультацій підприємців-початківців» (координатор -  Віденський університет економіки і бізнесу)  та проекті Британської Ради «Англійська мова для університетів». Відповідно, одним із фокусів нової освітньої програми  буде активне використання англомовних джерел та покращення рівня володіння англійської мовою для ведення бізнесу.

Сподіваємось, що всі ці плани вдасться реалізувати в повній мірі завдяки зацікавленості майбутніх абітурієнтів  у здобутті сучасної бізнес-освіти у стародавньому  місті Чернігові,  яке останнім часом так швидко розвивається і чекає на нові інноваційні бізнес-рішення для свого подальшого цивілізаційного поступу.

ОГОЛОШЕННЯ