Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 79.051.01

Ревко Альона Миколаївна,
«СОЦІОГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ»

текст автореферату
текст дисертації,

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

Відгук 3 опонента

Бірюков Єгор Ігорович,
«Особливості функціонування підприємств електроенергетики в умовах обмеженості ресурсів»
текст автореферату
текст дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

Алшарф Ібрахім Ахмад Мохамад,
«Формування механізму управління ефективністю діяльності медичних підприємств та установ»
текст автореферату
текст дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

Дергалюк, Б. В.
Структурна модернізація регіональної економіки та детермінанти прискорення цих процесів через капіталізацію інтелектуального потенціалу
Текст автореферату
Текст дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

Відгук 3 опонента

Ханін, С. Г.
Ендогенні чинники модернізації економіки регіонів України в сучасних умовах
Текст автореферату
Текст дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

Перепелюкова, О. В.
Потенціал забезпечення ефективного просторового економічного співробітництва в умовах децентралізації : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.05 / О. В. Перепелюкова. – Чернігів, 2021. – 41 с.
Текст автореферату
Текст дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

Відгук 3 опонента

Шашина, М. В.
Структурна модернізація регіональної економіки в умовах змін інституціонального середовища
Текст автореферату
Текст дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

Відгук 3 опонента

Беспалов, М. О.
Особливості формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації владних повноважень
Текст автореферату
Текст дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

Вовк, О. М.
Імперативи модернізації підприємств інфраструктурної сфери в контексті сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки
Текст автореферату
Текст дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

Відгук 3 опонента

Наторіна, А. О.
Управління розвитком онлайн-бізнесу ритейлерів в умовах цифрової трансформації
Текст автореферату
Текст дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

Відгук 3 опонента

Чепіжко, О. В.
Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств в умовах невизначеності

Текст автореферату
Текст дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента