ua en

Кафедра технологій зварювання та будівництва
Завідувач кафедри: Дубенець Віталій Георгійович, д.т.н., проф.
Адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд. 310(ІІ)/213(І)
Телефон: (04622) 3-76-17, 3-37-46
E-mail: chdtu_welding@ukr.net, prybytko_ira@ukr.net
Сайт: http://zv.stu.cn.ua
Загальна інформація про кафедру:
Чернігівський національний технологічний університет готує інженерів зі зварювання з 1968 року. Кафедра зварювального виробництва була заснована у 1971 році в Чернігівському філіалі КПІ, на базі якого у 1991 році був створений Чернігівський технологічний інститут,  в 1999 році Чернігівський державний технологічний університет, а в 2013 році – Чернігівський національний технологічний університет.

Засновником кафедри і першим її завідуючим був д.т.н., професор Котельников Дмитро Іванович. Пізніше кафедрою завідували Григор’єв Яков Якович, Кутєпов Юрій Миколайович, Болотов Геннадій Павлович, Хоменко Микола Миколайович.

За цей час кафедрою зварювального виробництва університету підготовлено близько 2000 інженерів та 30 магістрів за спеціальністю «Технології та устаткування зварювання».

З 2003 по 2014 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор Харченко Геннадій Костянтинович, автор понад 200 наукових робіт, в т.ч. 3 монографій, Заслужений винахідник СРСР (1983 рік), лауреат Ленінської премії (1984 рік), автор 22 винаходів, підготував 2 доктора технічних наук, 16 кандидатів технічних наук.

Враховуючи багаторічний досвід співробітників кафедри ТЗБ в галузі проектування та виготовлення будівельних металевих конструкцій в 2012 році кафедра успішно пройшла ліцензування за напрямом підготовки 6.060601 «Будівництво» і  в 2013 році на навчання було прийнято першу групу будівельників (БА-131) за спеціалізацією «Комп’ютерні технології та дизайн в будівництві та архітектурі».

На початку 2015 року кафедру було підсилено секцією «Теоретичної та прикладної механіки», а на початку вересня 2015 – секцією «Основ конструювання машин».

3 2014 року завідувачем кафедри Технологій зварювання та будівництва є д.т.н., професор Дубенець Віталій Георгійович, автор понад 180 наукових робіт, в т.ч. 5 монографій та великої кількості навчально-методчних матеріалів.

Майже всі співробітники кафедри – це її випускники різних років. За останні 10 років співробітниками кафедри зварювального виробництва було виконано 7 держбюджетних науково-дослідні роботи (в тому числі й за грантом Президента України для молодих вчених). Кафедра тісно співпрацює з інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона та Інститутом проблем міцності ім. Г.О. Пісаренка, іншими установами НАНУ та більшістю кафедр вищих навчальних закладів України, які готують фахівців зі зварювання, будівництва та споріднених процесів і технологій.

На сьогоднішній день до складу кафедри зварювального виробництва входять 20 науково-педагогічних працівників, з яких 4 доктори та 11 кандидатів технічних наук.

Викладачі кафедри зварювального виробництва постійно підвищують свою кваліфікацію за рахунок:

 • навчання в аспірантурі;
 • навчання на факультетах підвищення кваліфікації провідних ВНЗ України;
 • стажування в організаціях та підприємствах, що мають відповідний профіль діяльності (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Інститут проблем міцності ім. Г.О. Пісаренка);
 • участі в науково-технічних конференціях і семінарах;
 • участі в науково-методичних семінарах, курсах по запровадженню комп’ютерних технологій в навчальний процес.

Кафедра проводить підготовку:

 • бакалаврів за напрямом 6.050504 Зварювання за спеціалізацією «Автоматизоване проектування та дизайн металевих конструкцій у будівництві та машинобудуванні»;
 • бакалаврів за напрямом 6.060601 Будівництво за спеціалізацією «Комп’ютерні технології та дизайн в будівництві та архітектурі»;
 • спеціалістів за спеціальністю 7.05050401 «Технології та устаткування зварювання»;
 • магістрів за спеціальністю 8.05050401 «Технології та устаткування зварювання»,

а також кафедра проводить підготовку бакалаврів за напрямом 6.050504 Зварювання на базі ОКР «молодший спеціаліст» за спеціалізацією «Автоматизоване проектування та дизайн металевих конструкцій у будівництві та машинобудуванні» та за напрямом 6.060601 Будівництво за спеціалізацією «Комп’ютерні технології та дизайн в будівництві та архітектурі.

Кафедра ТЗБ забезпечує професійну, фундаментальну і фахову підготовку, а також, виконує координуючу роль з усіх проблем змісту навчання, розробки нормативних документів напряму та спеціальності, планування навчального процесу та ін.

Студенти кафедри постійно приймають участь у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах.

Серед останніх досягнень:

2012

За результатами II етапу Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу за напрямком «Зварювання», що проходив у Тернопільському національному технічному університеті (тема наукової роботи: «Використання явища сублімації в процесі  дифузійного з’єднання різнорідних металів»), Ющенко Світлана (гр. МЗВ-081) виборола 2 місце.
За результатами Всеукраїнської студентської олімпіади зі зварювального виробництва, що проходив у Чернігівському національному технологічному університеті, Ющенко Світлана (гр. МЗВ-071). зайняла 1 місце в особистій першості, а команда ЧНТУ – перше місце в командній (Ющенко С., Бардаков С., Нестеренко С.).

Стипендіальна програма «Завтра.UA» – студент гр. ЗВ-081 Нестеренко Сергій з роботою на тему «Зварювання пластичних матеріалів тертям з перемішуванням» став переможцем-стипендіатом програми.

Студентка магістратури гр. МЗВ-071 Шило Катерина стала стипендіатом Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна".

2013

Всеукраїнська олімпіада зі зварювального виробництва (Чернігівський національний технологічний університет, 23-26 квітня 2013 року), команда ЧНТУ у складі: Бардакова Семена (гр. МЗВ-081), Мінченко Марини (гр. ЗВ-092) та Славочевської Наталії (гр. ЗВ-091) зайняла 1 командне місце. Мінченко Марина (гр. МЗВ-091) зайняла 3 місце – в особистій першості.

За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі знань «Зварювання», що проходив у Тернопільському національному технічному університеті ім. І.Пулюя (м. Тернопіль) 27-29 березня 2013 року, студент гр. МЗВ-081 Шкардибарда Сергій зайняв 2 місце.

2014

Всеукраїнська олімпіада зі зварювального виробництва, (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 8-11 квітня 2014 року), команда ЧНТУ у складі: Дідовець Марина (гр. ЗВ-101), Мінченко Марина (гр. МЗВ-091) та Славочевської Наталії (гр. МЗВ-091) зайняла 1 командне місце. Славочевська Наталія (гр. МЗВ-091) зайняла 3 місце – в особистій першості.

Стипендіальна програма «Завтра.UA» – студент гр. МЗВ-081 Костюченко Артем – переможець та стипендіат програми.
Студентка гр. МЗВ-091 Мінченко Марина стала стипендіатом благодійного фонду Л.Д. Кучми «Україна».

2015

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з “Машинознавства”. Сумський державний університет, квітень 2015 р. Форма участі – підсумкова конференція. Кількість учасників – 60. Переможці: Власенко Олександр Васильович, Буленок Ганна Олександрівна (6 курс магістри). Керівники: Пилипенко Олег Іванович, Акимов Олександр Олександрович. Диплом третього ступеня.

Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом “Зварювання” зі спеціальності “Технології та устаткування зварювання”, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 21-24 квітня 2015 р. Форма участі – індивідуальна і командна першість. Кількість учасників – 30. Переможці у командному заліку: студент групи МЗВ‑101 (5 курс, магістратура), студент групи ЗВ-101 Дідовець Марина Валеріївна (5 курс, спеціаліст). Переможець у особистому заліку – Синенко Марія Олександрівна. Диплом другого ступеня за зайняте командне місце. Диплом другого ступеня за зайняте особисте місце.

Міжнародний конкурс магістерських дипломних проектів, дипломних робіт та магістерських дисертацій, Донбаська державна машинобудівна академія, 01-03 грудня 2015 р. Форма участі – заочна. Кількість учасників – 33. Переможець: Мінченко Марина Анатоліївна – випускник магістратури. Керівник – Олексієнко Сергій Владиславович. Диплом третього ступеня.

Студентка гр. МЗВ-101 Синенко  Марія  стала стипендіатом благодійного фонду Л.Д. Кучми «Україна».

Академічна стипендія Президента України студентам вищих навчальних закладів на 1-й семестр 2015-2016 н.р. – Бадай Марія Володимирівна (гр. ЗВ-121).

Навчання, стажування студентів в закордонних ВНЗ:

 • 2011/2012 рр. – Завальна Ірина Вячеславівна – Глінорський університет (Уельс, Велика Британія) – отримано ступінь магістра в галузі Mechanical engineering;
 • 2012/2013 рр. – Каранда Іван Михайлович – Глінорський університет (Уельс, Велика Британія) – отримано ступінь магістра в галузі Mechanical engineering.

Кафедра постійно співпрацює з підприємствами Чернігівського регіону та України: з заводами “Чернігівавтодеталь”, ВАТ “МК і МО”, ЗАТ “ЧеЗаРа”, ЗАТ “Спецавтотранспорт”, котельним заводом “Колвіенергомаш”, ТОВ «Чернігвгазспецсервіс», ТОВ «СТЕКЛО-ПАКЕТ», ТОВ «Чернігівбудпроект», ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи»,  механічними заводами, а також приватними підприємствами, на яких студенти кафедри проходять практику.

Науково-педагогічні працівники:

За час існування кафедри її співробітниками підготовлено більше 800 наукових праць, з них більше 70 – це авторські свідоцтва та патенти, 12 – монографій та навчальних посібників, 15 випускників кафедри захистили кандидатські дисертації, а 2 – стали докторами наук. Крім цього співробітниками кафедри захищено 6 кандидатських та 3 докторські дисертаційні роботи. 75% викладацького складу мають вчені звання та ступені. Середній вік викладачів кафедри складає 46 років. На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси та технології» та за спеціальністю 05.02.09 – «Динаміка та  машин».

Склад кафедри ТЗБ


з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові Посада, обов’язки на кафедрі Вчене звання, науковий ступінь
Науково-педагогічні працівники
1 Дубенець Віталій Георгійович завідувач  кафедри професор, відп. за науковий  напрям д.т.н., професор
2 Болотов Геннадій Павлович професор, відп. за науковий  напрям д.т.н., професор
3 Пилипенко Олег Іванович професор, відп. за науковий  напрям д.т.н., професор
4 Харченко Геннадій Констянтинович професор, відп. за науковий  напрям д.т.н., професор
5 Березін Леонід Яковлевич доцент, відповідальний за нормоконтроль, відповідальний за виховну роботу к.т.н., доцент
6 Болотов Максим Геннадієвич доцент, відповідальний за грантові проекти та програми, відповідальний навчально-методичне забезпечення к.т.н, доцент
7 Ганєєв Тимур Рашитович доцент, відповідальний за профорієнтаційну роботу к.т.н., доцент
8 Горбатко Оксана Олександрівна доцент, декретна відпустка, відповідальний за грантові проекти та програми к.т.н., доцент
9 Кайдаш Михайло Дмитрович доцент, декан механіко-технологічного факультету, відповідальний за виховну роботу к.т.н., доцент
10 Коваль Віталій Іванович доцент, відповідальний за профорієнтаційну роботу, відповідальний за виховну роботу к.т.н., доцент
11 Максименко Валерій Анатолійович доцент, відповідальний за ліцензування та акредитацію к.т.н., доцент
12 Новомлинець Олег Олександрович доцент, перший проректор ЧНТУ к.т.н., доцент
13 Олексієнко Сергій Владиславович доцент,
науковий  секретар
к.т.н., доцент
14 Прибитько Ірина Олександрівна доцент, заст. зав. каф., відповідальна за ліцензування та акредитацію к.т.н., доцент
15 Савченко Олена Віталіївна доцент, відповідальна за ліцензування та акредитацію к.т.н., доцент,
планується захист докторської дисертації в 2016/2017 рр.-
16 Руденко Михайло Миколайович ст. викладач, відповідальний за сайт кафедри, системний адміністратор кафедри планується захист кандидатської дисертації в 2016/2017 рр.-
17 Барбаш Марина Ігорівна старший викладач, відповідальна за профорієнтаційну роботу -
18 Завальна (Нагорна) Ірина В’ячеславівна асистент, аспірант кафедри, відповідальна за міжнародні зв’язки каф. планується захист кандидатської дисертації в 2017/2018 рр.-
19 Ігнатенко Андрій Сергійович асистент, відповідальний за сайт кафедри -
20 Ющенко Світлана Михайлівна асистент, аспірант, відповідальна за міжнародні зв’язки каф. планується захист кандидатської дисертації в 2017/2018 рр.-
Навчально-допоміжний персонал
21 Гречка Володимир Миколайович зав. лабораторіями, секретар ЕК -
22 Герасименко Інна Олександрівна ст. лаборант з в/о -
23 Гребеннік Валерій Васильович інженер 1 кат. -
24 Дуденко Сергій Іванович пр. інженер -
25 Жудік Артем Вікторович інженер -
26 Лупина Світлана Іванівна ст. лаборант з в/о -

Дисципліни, що викладає кафедра:

•    Бакалавр за напрямом 6.050504 Зварювання за спеціалізацією «Автоматизоване проектування та дизайн металевих конструкцій у будівництві та машинобудуванні»

 • Вступ до фаху
 • Технологія металів та матеріалознавство
 • Автоматизоване проектуванння конструкцій у будівництві та машинобудуванні
 • Основи САПР
 • Електротехніка та електроніка
 • Поверхневі фізико-хімічні процеси
 • Теорія процесів зварювання
 • Напруження та деформації при зварюванні
 • Технологія та устаткування зварювання плавленням
 • Технологія та устаткування зварювання тиском
 • Наплавлення та напилювання
 • Зварювальні джерела живлення
 • Автоматичне керування зварюванням
 • Основи охорони праці
 • Триботехніка
 • Металеві та зварні конструкції
 • Проектування зварних конструкцій
 • САПР у зварювальному виробництві
 • Контроль якості та технічна діагностика зварних конструкцій
 • Виробництво зварних конструкцій
 • Газотермічна обробка матеріалів
 • Спеціальні методи зварювання
 • Метали і зварювання у будівництві та машинобудуванні
 • Практикум із зварювання
 • Зварювання пластмас, паяння та склеювання металів
 • Дизайн та оптимізація конструкцій
 • Технологія реконструкції та ремонто-відновлювальних робіт
 • Спорудження і монтаж металоконструкцій

•    Спеціаліст за спеціальністю 7.05050401 «Технології та устаткування зварювання»

 • Проектування технологічних процесів зварювального виробництва
 • Організація, керування і проектування зварювального виробництва
 • Складально-зварювальне оснащення
 • Інтелектуальна власність
 • Охорона праці в галузі
 • Управління якістю продукції
 • САПР у зварювальному виробництві (спецкурс)
 • Електротехнологічні процеси та установки
 • Зварювання тиском (спецкурс)

•    Магістр за спеціальністю 7.05050401 «Технології та устаткування зварювання»

 • Методологія наукових досліджень
 • Математичне моделювання систем і процесів
 • Основи фізики твердого тіла та їх поверхонь
 • Основи наукових досліджень
 • Проектування технологічних процесів зварювального виробництва
 • Складально-зварювальне оснащення
 • Охорона праці в галузі
 • Фізико-технічні методи обробки матеріалів
 • Зварювання в твердій фазі
 • Автоматизоване проектування металевих конструкцій у будівництві та машинобудуванні
 • Експериментальні методи в зварюванні
 • Технологія тонких плівок
 • Зварювання неметалевих матеріалів
 • Інтелектуальна власність

•    Бакалавр за напрямом 6.060601 Будівництво за спеціалізацією «Комп’ютерні технології та дизайн  в будівництві та архітектурі»

 • Вступ до будівельної справи
 • Основи системного аналізу
 • Інженерна геодезія/Практика з інженерної геодезії
 • Інженерна геологія
 • Обстеження і випробування будівель та споруд
 • Математичне моделювання будівельних конструкцій
 • Архітектура будівель і споруд
 • Програмне забезпечення інженерних розрахунків
 • Спеціальні розділи міцності будівельних конструкцій
 • Комп’ютерні технології в будівництві
 • Планування міст і транспорт
 • Інженерні вишукування
 • Технологія будівельного виробництва
 • Організація будівництва
 • Організація будівництва (Спецкурс)
 • Технічна механіка рідини та газу
 • Обстеження і випробування будівель та споруд
 • Основи механіки ґрунтів
 • Будівельна техніка
 • Технічний нагляд в будівництві
 • Залізобетонні та кам’яні конструкції
 • Основи і фундаменти
 • Зведення і монтаж будівель і споруд
 • Будівельні конструкції
 • Виробнича база будівництва
 • Будівельне матеріалознавство
 • Прогресивні технології у будівництві
 • Технологія будівельних матеріалів та виробів
 • Виробництво та монтаж металевих конструкцій
 • САПР у будівництві
 • Металеві конструкції
 • Теплогазопостачання і вентиляція
 • Конструкції з дерева та пластмас
 • Водопостачання і водовідведення
 • Метали і зварювання у будівництві
 • Проектування та реконструкція будівель і споруд

 

Навчально-лабораторна база:

Кафедра технологій зварювання та будівництва має вісімнадцять приміщень загальною площею 718 м2. Із них п’ятнадцять відносяться до навчально-лабораторних приміщень. Всі лабораторії кафедри оснащені сучасним навчально-виробничим та науково-дослідницьким обладнанням.

На кафедрі створені спеціалізовані лабораторії з газотермічних процесів обробки матеріалів; дифузійного зварювання різнорідних матеріалів; зварювання та паяння металевих та неметалевих матеріалів; іонно-плазмової поверхневої обробки матеріалів тощо.

На кафедрі функціонує власне конструкторське бюро, що виконує розробку реальної проектної документації та працює власний цех з виготовлення будівельних конструкцій.
Кафедра має спеціалізовану лабораторію з сучасним системами автоматизованого проектування (AutoCAD, ArchiCAD, SolidWorks, ANSYS, КОМПАС, АРМ WinMachine, SCAD та інш.).

Науково-дослідна робота:

Назва наукової школи: «Зварювання в твердій фазі».
Рік заснування: 2002.
Засновник школи – Харченко Г.К., доктор технічних наук, професор.
Галузь науки: «Технічні науки» (05.03.06 –  «Зварювання та споріднені процеси і технології»).

Напрями науково-технічної діяльності:

-    фундаментальні дослідження поверхневих явищ при зварюванні в твердій фазі;
-    розробка технологічних процесів з’єднання різнорідних матеріалів з метою отримання нових властивостей зварних вузлів і використання їх у виробах сучасної техніки;
-    розробка і дослідження джерел енергії для зварювальних процесів;
пошук нових технологічних інструментів впливу на властивості матеріалів, що з’єднуються.

•    Розроблено нову методику електрохімічного зварювання скло-кремнієвих вузлів датчикової апаратури.
•    Розроблено нові технологічні процеси зварювання типових з'єднань електронної техніки з використанням нанорозмірних та наноструктурних прошарків.
•    Розроблено спосіб модифікації поверхонь при зварюванні у твердій фазі.
•    Розроблено новий спосіб дифузійного зварювання через нанорозмірні сублімовані прошарки.
•    Розроблено нову технологію алмазно-твердосплавних пластин з твердим сплавом щодо виготовлення ріжучого та бурового інструменту.
•    Розроблено новий спосіб дифузійного зварювання металевих деталей через прошарок.
•    Розроблено нове джерело нагріву при дифузійному зварюванні та паянні.

Розробки кафедри ТЗБ ЧНТУ

 • Розроблено технологію зварювання в твердій фазі в електростатичному полі високої напруги вузлів п’єзорезистивних напівпровідникових датчиків тиску типу кремній-скло-кремній та типу кремній-скло. Розроблено та виготовлено спеціалізоване обладнання.
 • Розроблено технологію вакуумного паяння гілок напівпровідникових датчиків теплового поля зовнішньої стінки ядерного реактора.
 • Розроблено технологію виготовлення хром-мідних катодів за допомогою дифузійного зварювання у вакуумі, з використанням спеціалізованого оснащення.
 • Розроблено технологію дифузійного зварювання у вакуумі твердосплавного ріжучого штампового інструменту.
 • Розроблено технологію хіміко-термічного зміцнення поверхонь деталей машин обробки у плазмі тліючого розряду.
 • Розроблений новий спосіб дифузійного зварювання через сублімовані прошарки (патент на корисну модель №41718 від 10.06.2009 р. Бюл. №11).
 • Спосіб дифузійного зварювання металевих деталей через прошарок. Пат. №60407, МПК (2011); заявл. 16.07.2010 р.; опубл. 25.06.2011 р., Бюл. №12.
 • Спосіб електроконтактного точкового зварювання металевих деталей через прошарок. Патент на корисну модель 89671, публікація відомостей 25.04.2014, Бюл. №8.
 • Спосіб дифузійного зварювання через пористу фольгу. Патент на корисну модель 94079, публікація відомостей 27.10.2014, Бюл. №20.
 • Спосіб прецизійного дифузійного з’єднання алюмінію та його сплавів. Патент на корисну модель №94095 від 27.10.2014,  Бюл. №20.
 • Джерело енергії для дифузійного зварювання та паяння на основі тліючого розряду з порожнистим катодом. Патент №93483 Україна, МПК В23К 20/14 № u 2014 00483; заявл. 20.01.14; опубл. 10.10.14, Бюл. №19.
 • Спільно з Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля розроблено технологію зварювання алмазно-твердосплавних пластин та різців з вольфрамокобальтовим сплавом.

Крім цього, за останні десять років всі викладачі кафедри підвищили свою кваліфікацію шляхом стажування у провідних навчальних та наукових установах України, зокрема, у ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАНУ, а також шляхом захисту дисертаційних робіт.

З 2003 року кафедра впритул працює з декількох напрямків з ІЕЗ ім. Є.О. Патона. Проводяться спільні роботи з розробки технології низькотемпературного зварювання алюмінію з нержавіючою сталлю, стосовно виготовлення теплових труб (Китай), ведуться переговори про можливість розробки прецизійної технології зварювання алюмінієвих сплавів, стосовно виготовлення двигунів внутрішнього згоряння (Японія).

У 2014 році спільно з ІЕЗ ім. Є.О. Патона продовжено співпрацю в проведенні дослідженнь за трьома напрямками (в рамках договору про створення та спільне використання науково-дослідної лабораторії дифузійного зварювання від 21.12.09 р. між Чернігівським національним технологічним університетом та Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України):

 • дослідження силового впливу на зварювальні поверхні при протіканні саморозповсюджувуючогося високотемпературного синтезу у наношаруватих фольгах;
 • дослідження зварювання різнорідних металевих матеріалів з використанням наношарових фольг;
 • дослідження електроконтакних явищ в металах при імпульсному навантаженні.

Спільні наукові дослідження з відділом парофазних технологій неорганічних матеріалів (завідувач – д.ф.-м.н., професор Устінов А.І.) та з відділом фізико-металургійних процесів зварювання легких металів і сплавів (завідувач – д.т.н., проф. Фальченко Ю.В.) Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.

Спільні наукові дослідження з кафедрою зварювання Херсонської філії щодо можливості використання газу-замінника під час газополуменевого напилення сплавів, що сам офлюсуються та Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова, НДІ Компресоробудування (м. Суми).

Спільні роботи з ТОВ «Сталепласт» та ТОВ «Чернігівбудпроект» м. Чернігів по проектуванню металевих конструкцій.

За останні десять років, кафедраТЗБнадала рекомендацію до вступу в аспірантуру 16-ти випускникам кафедри, з яких три вступили на навчання до аспірантури при ІЕЗ ім. Є.О. Патона.

Доценти кафедри Новомлинець О.О. та Болотов М.Г. за результатами науково-дослідної роботи, проведеної в 2012 році, стали лауреатами премії Кабінету Міністрів України у номінації «Наукові досягнення молоді у розбудові України». 

Крім того кафедрою протягом останніх п’яти років проводиться наукова робота в наступних напрямках згідно з тематичним планом, затвердженим Вченою радою університету:

Інформація про заходи з наукової та науково-технічної діяльності, здійснені спільно з облдержадміністрацією:
Наукові розробки співробітників кафедри «Технологія зварювання твердих сплавів, щодо виготовлення штампів, ріжучого та бурового інструменту» та «Спосіб прецизійного з’єднання алюмінію та його сплавів» вибороли перше місце у обласному конкурсі “Краща науково-технічна розробка регіону”, який щорічно проводиться Чернігівською облдержадміністрацією спільно з Чернігівським центром науково-технічної і економічної інформації.

Міжнародна діяльність:
У 2014/2015 році, в рамках договору про співпрацю від 10.06.2008 року, проводилась науково-дослідна робота з розробки технології зварювання в твердій фазі різнорідних та однорідних матеріалів з мінімальним рівнем деформації спільно із науково-дослідним інститутом «Центр перспективных исследований с использованием синхротронного излучения» при Єреванському державного університеті (Вірменія) (кер. доц. Прибитько І.О.).

Наукова робота кафедри ТЗБ за 2014-2017 рік (анотований звіт та план)

Вдосконалення технології зварювання в твердій фазі металевих матеріалів (керівник проф. Харченко Г.К.) 2014-2015 рр.

Розроблена схема обробки металів тліючим розрядом у порожнистому катоді, при якій послідовно у одному циклі можуть проводитись технологічні операції іонного очищення поверхонь металів–зварювання–хіміко-термічна обробка.

Встановлено, що іонне азотування в плазмі тліючого розряду з порожнистим катодом дозволяє здійснювати структурно-фазове модифікування сталей та їх сплавів. Розроблені способи керування енергетичними характеристиками тліючого розряду в порожнистому катоді.

Визначено параметри процесу обробки деталей з алюмінієвих сплавів в полі тліючого розряду з порожнистим катодом, що забезпечують якісний процес подальшого їх дифузійного зварювання.

Встановлено принципову можливість впливу іонної обробки на швидкість дифузії атомів металів, що зварюються. Так іонна обробка збільшує ширину дифузійної зони міді в молібдені у 4-5 разів. При цьому міцність з’єднання зростає в два рази до 100-110 МПа.

Проведені дослідження по отриманню вакуумщільних вузлів мідь-графіт в твердій фазі з використанням електричного поля високої напруги в атмосфері повітря і вакууму. Встановлено, що отримання зазначених з’єднань в атмосфері повітря не представляється можливім, із-за утворення при нагріві на поверхні міді окису міді – пухкої оксидної плівки. Отримання працездатного з’єднання можливо  при утворенні на поверхні міді плівки закису міді при температурах 600-700 0С у вакуумі не нижче  10-4 мм. рт. ст. Розпочата робота по створенню технологічних процесів реальних вузлів.

Пошук шляхів зменшення металоємності будівельних металевих конструкцій (керівник проф. Харченко Г.К.) 2014-2015 рр.

Встановлено зв’язок між максимально допустимим навантаженням на балку перерізу 200×500 мм та розміщенням арматури. Арматурні стержні, що  виготовлені з композитного скловолокна, можуть замінити металеві стержні лише для балок з відношенням висоти до ширини не менше 1,85.

Госпдоговірні НДР:

 • На підставі виконання науково-технічної роботи за договором №437 проведено розрахунок напруженого стану вузлів та елементів металоконструкції, проведено оптимізацію форми конструкції та зменшено металоємність на 18%.2.
 • На підставі виконання науково-технічної роботи за договором №439 виконано розробку технології виготовлення решітчастої конструкції (опорні стійки, ферми перекриття) та запропоновано більш раціональну схему розміщення опорних стійок, що дозволило зменшити металоємність ферм перекриття на 8% в порівнянні з попереднім проектом.

Дослідження, розробка  та вдосконалення методів зварювання різнорідних матеріалів (керівник проф. Болотов Г.П.) 2015-2017 рр. 0115U005440

В результаті дослідження ефективності використання наноструктурного антидифузійного матеріалу була створена математична модель термоелектричного вузла.

Досліджено процеси масопереносу в контакті напівпровідниковий матеріал-антидифузійний шар-комутуюча пластина дозволили розробити рекомендації щодо вибору антидифузійного матеріалу та його фізико-хімічних властивостей в залежності від виду напівпровідникового матеріалу та матеріалу комутуючої пластини. Запропонована нова технологія створення антидифузійних шарів, а також досліджено процес адгезії антидифузійного матеріалу та його вплив на поверхневі шари напівпровідника та комутуючої пластини.

Визначені технічні та технологічні можливості отримання вузлів алюміній-мідь-ситал в твердій фазі на основі послідовного використання процесів дифузійного зварювання у вакуумі та зварювання в електричному полі високої напруги.

Досліджено вплив низькочастотної модуляції зварювального струму на характеристики металу шва при ручному дуговому зварюванні на струмах дуги до 70 А. Встановлено, що частота імпульсів струму в межах 10-30 Гц при шпаруватості 1,5-2 забезпечує збільшення глибини проплавлення основного металу зі зниженням зернистості наплавленого.

Досліджено вплив хімічного складу наплавленого матеріалу та термічної обробки на мікроструктуру та твердість бронепластин на основі вуглецевої сталі звичайної якості. Встановлено вплив послідовності створення наплавлених шарів на бронестійкість отриманих пластин

Досліджено принципово можливий напрямок підвищення рівня балістичної стійкості титанових бронежилетів як військового, так і цивільного призначення шляхом використання шарів високотвердого інтерметаліду системи Ti-Al. За результатами досліджень встановлено, що використання шаруватих титанових бронепластин, зміцнених інтерметалідом – алюмінідом титану, дозволяє підвищити рівень бронезахисту та знизити загальну вагу бронежилету в порівнянні з існуючими аналогами металевих бронежилетів на 15-20 %.

Розроблено основи технології електродугової металізації поверхні графіту молібденом в середовищі аргону.

Пошук шляхів збільшення експлуатаційного ресурсу будівельних конструкцій (керівник доц. Прибитько І.О.) 2015-2017 рр.0115U005441

Проведено оцінку сучасного стану методів руйнівного та неруйнівного контролю міцністних та фізико-хімічних властивостей цегли, що дало змогу  встановити зв’язок між міцністю досліджуваних цегляних зразків та напрямком їх розташування відносно прикладеного навантаження з коефіцієнтом, близьким до 0,7.

Встановлено, що міцність цегли укладеної на постільну грань приблизно на 30% вища за ложкову. Також, досліджена принципова можливість використання імпульсного ультразвукового методу для контролю структурної неоднорідності цегли.

Госпдоговірні НДР:
На підставі виконання науково-технічної роботи за договором №443 проведено науково-дослідну роботу з дослідження матеріалу труби, з метою визначання оптимальних режимів зварювання та вибору зварювальних матеріалів.

Вдосконалення і розробка конструкцій і технологій у машинобудівній галузі. (керівник проф. Пилипенко О.І.)

Результатами роботи є подальше застосування розроблених інтегрованих конструкцій деталей машин, що виготовляються за одну технологічну операцію литвом під тиском на термопластавтоматі, що кардинально (в рази, а не на відсотки) зменшує трудомісткість виготовлення деталей машин. З таких ланок складаються одно-, дво, три- та багаторядні приводні ланцюги для різних застосувань в машинах і обладнанні.

Продовжує впроваджуватись один з типорозмірів запатентованих ланцюгів  науково-дослідним інститутом технології машинобудування (м. Дніпропетро

ОГОЛОШЕННЯ