ua en

Структура Чернігівського національного технологічного університету включає 9 факультетів, 36 кафедр, центр післядипломної освіти та центр підвищення кваліфікації та атестації, аспірантуру та докторантуру,бізнес-інноваційний центр науково-технічну бібліотеку, редакційно-видавничий відділ та розвинену мережу госпрозрахункових підрозділів. До складу університету входять Коледж економіки і технологій та Коледж транспорту та комп'ютерних технологій.

Основні підрозділи:

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

Фінансово-економічний факультет

Обліково-економічний факультет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації

Юридичний факультет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ

Механіко-технологічний факультет

Факультет електронних та інформаційних технологій

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ТУРИЗМУ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТОРГІВЛІ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА

ОГОЛОШЕННЯ